Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

PvdA noemt bufferzone rond abortuskliniek stap in goede richting

Zwolle – Betogingen rond de abortuskliniek zijn alleen toegestaan aan de overzijde van de
kliniek, op zo’n dertig meter afstand, en moeten tenminste 96 uur van te voren aangemeld
worden. Burgemeester Peter Snijders creëerde deze bufferzone naar aanleiding van de vragen die de PvdA stelde om vrouwen te beschermen tegen anti-abortus-activisten. De PvdA noemt deze bufferzone bij monde van aanstaand raadslid Selma Hoekstra een stap in de goede richting.

Intimiderend

“Het college was eerder van mening dat er geen sprake was van wanordelijkheden en dat zij dus niet
hoefde in te grijpen met een bufferzone”, legt Hoekstra de situatie uit. “Een
rechter in Haarlem was het daarmee oneens. Het aanspreken van vrouwen die een abortuskliniek
willen binnengaan is dermate intimiderend dat dit verboden mag worden. De maatregelen die de
burgemeester nu neemt, sluiten aan bij onze wens om vrouwen in Zwolle beter te beschermen met
een bufferzone.”

Hoekstra is benieuwd hoe de bufferzone uitpakt: “Het is in ieder geval een stap in de goede richting.
We blijven aandacht houden voor een veilige, niet-intimiderende toegang voor vrouwen rond de
abortuskliniek.” Daarvoor blijft de PvdA in contact met de kliniek en de vrouwen om de voortgang te
volgen.

Reactie burgemeester

Het college van B&W beantwoordde 28 september de door de PvdA gestelde vragen over betogingen bij de abortuskliniek. Sindsdien voert burgemeester Peter Snijders, in verband met zijn
verantwoordelijkheid voor dit onderwerp, gesprekken met de kliniek, een afvaardiging van Schreeuw
om Leven en met verschillende politici.

In een informatienota aan de gemeenteraad zegt hij hierover: “Dat ging met name om het nemen van eventuele maatregelen om betogingen op meer afstand van de kliniek te laten plaatsvinden. Door de betogingen toe te staan aan de overzijde van de kliniek, op zo’n dertig meter afstand van de ingang van de kliniek, wordt enerzijds geen inbreuk gemaakt op het betogingsrecht en wordt anderzijds rekening gehouden met de rechten van de vrouwen die de kliniekbezoeken.”

“De intensiteit van de betogingen kan leiden tot overlast en reacties vanuit de buurt. Gezien
de forse toename van het aantal betogingen kan dit leiden tot spanningen. Ook om dit te voorkomen
ben ik in overleg tot de plek aan de overzijde van de kliniek gekomen.” Daarnaast heeft de gemeente dus geregeld dat tenminste 96 uur van te voren een kennisgeving dient te worden ingediend voor een betoging.

Gerelateerde artikelen

Back to top button