Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

Politiek: SP -Meldpunt Zorg in Zwolle

Dit is een bericht van de SP in Zwolle


Vanaf 1 januari 2015 vinden de zogeheten decentralisaties van de zorg plaats. Gemeenten worden dan verantwoordelijk voor jeugd- en gehandicaptenzorg plus de zorg voor ouderen en langdurig zieken. Dit gaat gepaard met forse bezuinigingen. Bovendien kunnen erg veel -vaak kwetsbare- ouderen straks niet meer terecht in een verzorgingshuis als de Wet Langdurige Zorg (WLZ) in werking treedt. Mensen met een “lichtere” zorgindicatie komen nu al niet meer in aanmerking. In totaal zullen zo’n 800 verzorgings- en verpleeghuizen dicht gaan. De zorg voor al deze ouderen komt óók bij de gemeenten te liggen, die vaak nu al korten op het aantal uren thuiszorg. De afgelopen maanden hebben honderden Zwollenaren hun bezorgdheid over de veranderingen al geuit door het tekenen van de petitie tegen de sluiting van verzorgingshuizen en de petitie tegen de ontslagen bij de thuiszorg. Daarnaast ontvangen wij steeds meer signalen van ongeruste mensen die geraakt worden door de nieuwe situatie.

Het SP-Meldpunt Zorg Zwolle wil een platform bieden aan al diegenen die te maken hebben of krijgen met de gevolgen van de decentralisaties van de zorg of de WLZ.

Meldpunt Zorg Zwolle voor iedereen!

Of u cliënt bent, medewerker, vrijwilliger, mantelzorger, betrokken familielid, vriend of anders, dat maakt niet uit. Uw melding kan gaan om een verlaging van het aantal uren thuiszorg, over gedwongen vertrek uit een verzorgingshuis, maar ook om ervaringen, klachten of opmerkingen over dagbesteding, gehandicaptenzorg, buurtteams en jeugdzorg.

    • Meld uw ervaringen, klachten of mening HIER
    • Mail naar zwolle@sp.nl o.v.v. ‘Meldpunt Zorg Zwolle’
    • Spreek ons aan als we de wijken in gaan.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button