Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Politiek: SP – Geef de WEZO toekomst

30-11-2014•De fractie van de SP wil dat sociale werkvoorziening WEZO in de toekomst een volwaardige gemeentelijk uitvoeringsorganisatie voor re-integratie en beschut werk wordt. Bij de komende gemeenteraadsvergadering maandag zal de SP hiervoor pleiten.

Komende maandag debatteert de gemeenteraad over het opheffen van de gemeenschappelijke regeling van de WEZO. De SP steunt dit, omdat de WEZO hiermee geheel in handen van de gemeente komt en de bestuursstructuur wordt versimpeld. Maar de fractie heeft zorg over de continuïteit van de WEZO en wil het voortbestaan garanderen.

SP-raadslid Bert Sluijer ziet grote kansen voor de WEZO als gemeentelijke uitvoeringsorganisatie binnen de participatiewet. Ook de ondernemingsraad van de WEZO pleitte eerder meer actieve rol van de organisatie. Sluijer: ‘Een WEZO die van de gemeente is, moet meer zijn dan een langzaam leeglopende sociale werkvoorziening. De kennis die aanwezig is in het bedrijf moet door de gemeente gebruikt worden om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. Door de WEZO te integreren in de gemeentelijke organisatie garanderen we continuïteit voor de WEZO en kunnen we ons gemeentelijk participatiebeleid versterken.’

De SP vindt het jammer dat het college nu wel uitgebreid ingaat op het beëindigen van de gemeenschappelijke regeling, maar nog nauwelijks aandacht besteed aan de rol van de WEZO in de toekomst. Sluijer: ‘Wij willen niet in de toekomst eigenaar zijn van een WEZO zonder werknemers. Met het afbreken van het oude, zouden we ook moeten stil staan bij nieuwe kansen die voor ons liggen.’

Bron: SP Zwolle

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button