Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Politiek: Groen Links – Nieuwe tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Dit is een bericht van Groen Links Zwolle


Het vervallen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) is een vreselijk voorbeeld van de stuitende manier waarop het rijk enorme bezuinigingen op de zorg afschuift op de gemeente. Met protest zijn we dan ook akkoord gegaan met een Zwolse regeling waarin het sterk verkleinde budget voorlopig in elk geval terecht komt bij de groep Zwollenaren die het het hardst nodig zal hebben: mensen met een chronische ziekte of beperking die door de extra kosten die dat met zich meebrengt, op of zelfs onder het sociaal minimum dreigen te komen. Komend half jaar wordt bekeken of de regeling voldoet aan de eisen die we daaraan hebben gesteld. Daar hebben we namelijk de nodige vraagtekens bij.

De regeling gaat gelden voor mensen met een chronische ziekte of beperking met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum (ongeveer €23.500/jaar bruto): zij kunnen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering en kunnen een tegemoetkoming van € 175 voor aannemelijke meerkosten vanwege hun ziekte of beperking aanvragen.

Dit voorjaar hadden we samen met de ChristenUnie een uitspraak van de raad gevraagd en gekregen over de contouren van de regeling. De tegemoetkoming zou niet alleen beschikbaar moeten zijn voor minima maar ook voor de middeninkomens. De inkomensachteruitgang voor mensen (net) boven de 130% kan namelijk oplopen tot honderden euro’s. Door de bezuinigingen zou een regeling die ook voor de middeninkomens geldt echter betekenen dat de tegemoetkoming per persoon lager zou worden. Dat vinden we ook onwenselijk.
Vandaar dat we uit tweede kwaden gekozen hebben voor de regeling die nu voorlopig gaat gelden. Voorlopig, want in de loop van volgend jaar wordt aan de hand van onderzoeksresultaten bekeken of de regling voor de jaren daarna toch moet worden aangepast. En als zich komend jaar bij de huidige regeling schrijnende situaties gaan voordoen als gevolg van meerkosten en/of stapelingseffecten zal de gemeente de chronische zieken en gehandicapten die buiten de regelingen vallen waar mogelijk bijstaan. Die extra voorwaarden – het onderzoek en de ‘hardheidsclausule’ – trokken ons, net als veel andere partijen die de regeling niet optimaal vinden, uiteindelijk over de streep.

Als u of iemand in uw omgeving de dupe wordt van deze bezuiniging, willen wij dat graag weten. Neem contact met ons op via zorg@groenlinkszwolle.nl. Met uw signalen kunnen wij proberen de gemeentelijke regeling te verbeteren.

Gerelateerde artikelen

Back to top button