112 nieuwsNieuws uit ZwolleVoorpagina

Politiebureau Zwolle Centrum verdwijnt

Aankomende jaren verdwijnen er heel wat politiebureaus in Nederland. Zo ook in Zwolle. Op termijn zullen in Zwolle nog 3 bureaus te vinden zijn. Het gaat hierbij om het huidige hoofdbureau aan de Koggelaan, en 2 steunpunten waarvan 1 aan de Ceintuurbaan (stadion) en 1 op een nog nader te bepalen locatie in het uitgaansgebied in het centrum. De overige steunpunten zoals het bureau Centrum, Noord, Oost en Stadshagen zullen naar alle waarschijnlijkheid verdwijnen. Op het hoofdbureau aan de Koggelaan wordt hiervoor ruimte gecreëerd.

Overigens kunnen er in overleg met de gemeenten toch extra steunpunten bijkomen.

Nieuwe media vermindert  aanloop naar bureau

De politie is steeds vaker aan het werk in de wijk dankzij het gebruik van digitale middelen en moderne technologie. Burgers en bedrijven kunnen kiezen uit verschillende mogelijkheden om met de politie in contact te komen: persoonlijk, telefonisch of via internet. In haar communicatie richting de burger maakt de politie zelf ook volop gebruik van moderne media. Denk aan actief gebruik van social media, maar ook politie.nl, Opsporing Verzocht en 3D-aangifte.

Zo zijn er op dit moment bijvoorbeeld 2 wijkagenten uit Zwolle actief op Twitter naast het hoofd Twitter account van de politie Zwolle zelf.

Politiebureaus

Al deze ontwikkelingen maken duidelijk dat de politie steeds minder afhankelijk zal zijn van traditionele politiebureaus. In goed overleg met de burgemeesters in Nederland is daarom besloten om een aantal bureaus op termijn te sluiten omdat deze vierkante meters door de politie niet meer worden gebruikt. Ook de politie moet efficiënt met haar financiële middelen omgaan. Daartoe behoort ook het afstoten van niet-gebruikte kantoorruimte. Een ontwikkeling die overigens in meerdere branches al heel gebruikelijk is sinds de intrede van moderne digitale middelen.

Efficiënt maar dichtbij

De nieuwe manier van werken beschrijft de politie als ‘efficiënt, maar wel dichtbij’. Hierbij past een nieuwe kijk op huisvesting. Traditionele politiebureaus waar echt nodig, en daarbij een reeks laagdrempelige politiesteunpunten op (neutrale) locaties. Denk aan een ruimte in een gemeentehuis of wijkcentrum. Burgers kunnen daar terecht voor het doen van aangifte, soms in 3D-contact met een politiemedewerker op afstand, of voor een gesprek met bijvoorbeeld de wijkagent.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button