112 nieuwsNieuws uit ZwolleVoorpagina

Isala Klinische farmacie screent op drugs, medicijnen en vergif voor forensisch onderzoeksbureau Forensicon

​Forensisch onderzoeksbureau Forensicon en afdeling Klinische farmacie van Isala zijn een samenwerking aangegaan voor het uitvoeren van onafhankelijk laboratoriumonderzoek naar de aanwezigheid van lichaamsvreemde stoffen in het menselijk lichaam. Daarbij wordt zo nodig Isala’s Klinisch chemisch laboratorium ingeschakeld. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt als bewijsmateriaal bij juridische procedures of ter voorbereiding op een rechtsgang.

De samenwerking biedt forensisch artsen die lijkschouw verrichten, slachtoffers van vermoedelijke vergiftiging en nabestaanden de mogelijkheden om een screening op drugs, geneesmiddelen en vergif uit te laten voeren. Deze samenwerking biedt extra onderzoekscapaciteit naast de capaciteit die bij het Nederlands Forensisch Instituut aanwezig is. Niet alleen publieke partijen zoals het Openbaar Ministerie, hebben belang bij de toegankelijkheid van deze kennis en onderzoeksmethoden. Ook particulieren kunnen bij vermoedens van vergiftiging onderzoek laten doen en daarmee hun aangifte onderbouwen met fundamenteel bewijs. In civiele procedures, zoals voogdijzaken of ongevallen, kunnen de onderzoeksresultaten bijdragen aan de besluitvorming van de rechter.

Ontwikkelen

Isala is ervaren in het onderzoeken van patiëntmateriaal. Bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis is geïnvesteerd in nieuwe laboratoria en onderzoeksapparatuur. Er is ruimte voor groei. Isala wil zich verder op het forensisch gebied ontwikkelen, waardoor de expertise uitgebouwd wordt. Bovendien zijn Isala’s laboratoria hiervoor geaccrediteerd en gecertificeerd. Isala ligt daarbij centraal in Nederland en voert het onderzoek snel uit: binnen een aantal dagen zijn de resultaten bekend en gerapporteerd. Dit kan voor de politie belangrijk zijn in lopende opsporingsonderzoeken.

Verstevigen positie

Forensicon heeft de kennis en expertise om het onderzoeksmateriaal volgens de forensische normeringen te verkrijgen, te verwerken en de resultaten van het onderzoek helder te rapporteren. Forensicon breidt door deze samenwerking haar onderzoekaanbod uit en verstevigt daarmee haar positie in de private forensische dienstverlening.

Gerelateerde artikelen

Back to top button