KabelkrantNieuws uit ZwolleOnderwijs & WetenschapVerkeerWestenholte

Pilot Schoolstraat op 10 mei van start in Westenholte

Korianderplein tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Zwolle – Provincie Overijssel, gemeente Zwolle en bassischolen De Ridder Joris en De Morgenster in Westenholte starten maandag 10 mei met de pilot Schoolstraat. Wethouder William Dogger zal dit project officieel starten. Een voor Zwolle nieuw project dat samen met bovenbouwleerlingen, ouders en buurtbewoners vrijwillig is opgezet en uitgevoerd om de schoolomgeving verkeersveiliger te maken.

Hiervoor is het Korianderplein in de periode tot en met 29 mei op doordeweekse dagen tussen 08.00 en 08.30 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Tijdens de pilot is de weg bij het Korianderplein afgesloten met een verplaatsbaar hek, waarbij altijd een volwassene samen met een leerling staat. Zij kunnen uitleg geven en indien nodig het hek aan de kant schuiven. Nood- en hulpdiensten hebben zo altijd vrije toegang. Omwonenden gebruiken de auto buiten de tijden dat de straat afgesloten is. Als dit écht niet mogelijk is, kunnen zij stapvoets langs de afsluiting rijden. Voor pakketdiensten geldt hetzelfde.

Alternatief kinderen brengen

Als alternatief voor het brengen van kinderen met de auto, is de parkeerplaats aan de Westenholterweg aangewezen. Ook is daar een ‘halte’ waar men kinderen kan afzetten worden om mee te lopen met een loopbus: een groepje kinderen dat onder begeleiding samen de route naar school loopt. Op de aangewezen parkeerplek is een volwassene met leerlingen aanwezig om alles in goede banen te leiden.

Rustigere en veiligere schoolomgeving

“Basisschoolleerlingen raken sneller betrokken bij een verkeersongeval.”

“Schoolkinderen moeten nog verkeersvaardigheden ontwikkelen.” William Dogger, wethouder

“Ze zijn klein en vergeten soms hun omgeving als ze aan het spelen zijn. Het doel van de pilot is om de schoolomgeving rustiger en veiliger te maken, door meer ruimte te geven aan voetgangers en fietsers. Daarnaast heeft dit nog andere voordelen. Zo zorgt het voor een gezondere schoolomgeving, door minder fijnstof en uitlaatgassen, en voor meer beweging voor kinderen en ouders. Tegelijkertijd draagt het ook bij aan een zelfstandige mobiliteit van en naar school. Hierdoor worden de scholieren bovendien weerbaarder in het verkeer”, aldus wethouder William Dogger.

Project van de schoolkinderen zélf

“Dit project is bijzonder doordat we het samen hebben ontwikkeld en gaan uitvoeren met degenen voor wie deze bedoeld is: de schoolkinderen zélf. Ze hebben enthousiast de plannen zelf uitgedacht en zelfs een eigen logo gemaakt. Hierdoor past het project bij hun belevingswereld en de deelnemende scholen. Momenteel is het voor school druk met geparkeerde auto’s en taxi’s. De kinderen geven aan dat zij dit als onveilig ervaren en het soms ook bijna mis zien gaan. Het lijkt hen daarom een goed idee om tijdens opening van de scholen de auto’s weg uit de straat te houden. Ze gaan hier zelf op toezien en weggebruikers belonen voor goed gedrag. Als een echte B.O.M.: Basisschool Omgeving Manager. Er is gekozen voor de ochtend, omdat de kinderen op dit moment de meeste overlast ervaren”, aldus Mandy Salders, extern projectleider.

Vervolg pilot

Tijdens en na de pilotperiode evalueert men de actie. Bij positieve ervaringen komt er mogelijk een vervolg in dezelfde of een andere vorm. Hierover blijft de gemeente communiceren met de betrokken scholen, ouders, omwonenden en hulpdiensten.

Gerelateerde artikelen

Back to top button