KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleOnderwijs & WetenschapPolitiek & Opinie

Pilot ‘Schoolstraat’ krijgt geen vervolg

Zwolle – Op basis van de opgedane ervaring in Zwolle en ook de ervaringen in andere deelnemende steden aan de pilot “Schoolstraat” zal in Zwolle voorlopig geen vervolg aan de pilot worden gegeven. Het argument dat deelnemende scholen hiervoor onvoldoende vrijwillige inzet georganiseerd krijgen is een meer gehoord argument, ook in andere steden. Dat blijkt uit een nota die wethouder Gerdien Rots stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Beknopte toelichting pilot

De directe schoolomgeving van 2 basisscholen in Westenholte is in een periode van 3 weken lang in de ochtend tijdens het brengmoment (met een hekwerk) afgesloten voor autoverkeer. Zodoende kon men op dat moment uitsluitend lopen en fietsen. In aanvulling daarop werden ouders en taxi’s die de kinderen per auto naar school brengen gevraagd te parkeren bij het Petuniaplein. De kinderen konden vervolgens onder
begeleiding van ouders of leerlingen uit hogere klassen naar school lopen via een aangewezen route. Hiermee ontstond een autovrije en daardoor veiligere schoolomgeving met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Zwolle heeft de pilot in samenspraak met de Provincie Overijssel laten uitvoeren.

Enthousiast

Uit de evaluatie van de pilot bleek dat in eerste instantie alle betrokken partijen enthousiast genoeg waren om te onderzoeken of het mogelijk was een structureel vervolg te geven aan deze afsluiting. Daar waar in de pilotperiode de trekkers- en uitvoerende rol (begeleiding van o.a. de kinderen) met name bij het uitvoerende bureau Goudappel lag was de bedoeling om het draaiboek van het project aan de scholen over te dragen waarbij scholen zelf begeleiding van de kinderen en bediening van een eventuele slagboom konden organiseren.

De scholen zien echter geen mogelijkheden om de pilot te verlengen of structureel te maken. Daarvoor is
het beslag op de kinderen te groot en ontbreekt het aan voldoende vrijwilligers. Mochten die vrijwilligers er wel zijn dan staan de scholen niet onwelwillend tegenover een voortzetting van het project. Wel zien de scholen kansen om samen met de wijkagent eens in het jaar op een soortgelijke manier een actie te houden. Hiertoe hebben zij van bureau Goudappel ook een stappenplan aangeboden gekregen waardoor de scholen een dergelijke actie op touw kunnen zetten.

Belangrijk thema

Verkeersveiligheid rondom scholen en verkeerseducatie van kinderen zijn belangrijke thema’s voor het Zwols college van burgemeester en wethouders.
Ze zet dan ook in op acties die aansluiten bij de behoeften van het onderwijs en realiseerbaar zijn binnen de mogelijkheden. Belangrijke terugkerende acties die nu al lopen, zijn o.a. het speciale lesprogramma Streetwise, de grote verkeersquiz en het praktisch verkeersexamen.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button