Gemeenteraadsverkiezingen 2022Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

‘Ook jouw thuis’: ChristenUnie Zwolle lanceert verkiezingsprogramma

Zwolle – ‘Ook jouw thuis’ is de titel van het verkiezingsprogramma van de Zwolse ChristenUnie voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De partij kiest met dit programma voor een stad waarin het voor íédereen goed leven is. Daarin spelen woningbouw, energietransitie en buitensport- en ontmoetingsplekken een belangrijke rol voor ChristenUnie Zwolle.

Lijsttrekker Ruben van de Belt: “We willen dat iedere Zwollenaar een huis kan vinden. We bekennen kleur hoe wij daarvoor willen zorgen. Starters, gezinnen, senioren. Veel mensen zijn op zoek. Ik ben trots op dit programma dat eerlijk is over de problemen én de oplossingen. Voor ons begint dat bij doorstroming en de juiste woningen bouwen. In wijken waar mensen elkaar ontmoeten, waar mensen zich thuis kunnen voelen.”

De christelijk-sociale partij is ook uitgesproken over een leefbaar Zwolle voor volgende generaties. Van de Belt: “We willen de stad en de aarde goed doorgeven zodat onze kinderen en kleinkinderen hier ook thuis kunnen zijn. We hebben ambitieuze plannen voor een duurzame samenleving. Daarbij staat voorop dat we dat eerlijk willen doen. Door een Zwolse CV-ketelbank waarmee het verduurzamen van huizen goedkoper en simpeler wordt, maar ook dat inwoners eigen baas zijn over hun warmtelevering. Zo willen we zorgen voor ons gezamenlijk thuis.”

De ChristenUnie wil blijven werken aan een stad waarin we oog hebben voor elkaar. Daarbij vindt de partij het heel belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt. Van de Belt: “We willen kinderen een goede start geven door bij de verloskundigenpraktijk niet alleen naar gezondheid te kijken maar ook naar het sociale netwerk. Ook willen we hulp voor huisartsen met een praktijkondersteuner van de gemeente die aandacht heeft voor het sociale leven.”

Armoedebestrijding zit in het dna van de partij wat ook tot uiting komt in het verkiezingsprogramma. Armoederegelingen moeten makkelijker te vinden zijn. Grote geldzorgen zijn vaak de oorzaak van veel andere problemen. Een goede gezondheid draagt ook bij aan betere kansen. De ChristenUnie wil daaraan bijdragen door meer plekken te creëren in de stad waar Zwollenaren elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen sporten.

Gerelateerde artikelen

Back to top button