EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Ontwerp Willemskade sluit straks aan op nieuwe busbrug

Het gemeentebestuur heeft ingestemd met het voorlopig ontwerp voor de inrichting van de Willemskade. Met de aansluiting op de toekomstige busbrug vormt het ontwerp het sluitstuk voor de openbaar vervoer-route met vrij liggende busbaan tussen het NS-station en de Pannekoekendijk / Katerdijk.

Verbeteren doorstroming openbaar vervoer en overig verkeer

Met de aanpak van het gebied heeft het project Bereikbare Binnenstad tot doel het verbeteren van de doorstroming van het openbaar vervoer en het overige verkeer aan de westkant van de binnenstad. Dat gebeurt door een combinatie van wegaanpassingen van de toegangswegen van de binnenstad, verkeersmanagement en maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de drukte in de spits afneemt.
Tevens heeft het tot doel de veiligheid en het comfort voor het langzaamverkeer te vergroten en de ruimtelijke kwaliteit te versterken.

Aansluiting met busbaan Pannekoekendijk

Het ontwerp voor de Willemskade is een logische voortzetting van het ontwerp dat eerder voor de Pannekoekendijk werd gemaakt. De busbaan ligt daarbij in het midden, met aan weerszijden een autorijbaan en aan de Kamperpoortzijde een vrij liggend fietspad (twee richtingen). Door de aanleg van extra en betere voetpaden, meer bomen en groene bermen wordt het gebied aantrekkelijker.

Het ontwerp is besproken met belanghebbenden en organisaties en kan rekenen op groot draagvlak.

Start reconstructie maart 2017

Volgende stap is het uitwerken van het voorlopig ontwerp van de Willemskade in een definitief ontwerp. De reconstructie van de Willemskade wordt volgens verwachting uitgevoerd vanaf maart 2017.

De provincie Overijssel heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor de realisatie van de openbaar vervoer-route.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button