Nieuws uit ZwolleOnderwijs & Wetenschap

Onderzoek Windesheim naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport

Zwolle – Windesheimonderzoekers doen oproep om persoonlijke verhalen van seksuele intimidatie en misbruik in de sport (anoniem) te delen om toekomstige slachtoffers te voorkomen.

Hogeschool Windesheim doet onderzoek naar seksuele intimidatie in de sport in Nederland. Hiervoor zijn de onderzoekers op zoek naar persoonlijke verhalen van slachtoffers. ‘Deze verhalen moeten meer inzicht geven in de vraag hoe en waarom seksuele intimidatie in de sportomgeving kan plaatsvinden’, zegt Nicolette Schipper – van Veldhoven, lector Sportpedagogiek bij Windesheim.

Luisteren naar slachtoffers

‘Door de persoonlijke verhalen van slachtoffers met elkaar te vergelijken en te analyseren op overeenkomsten en verschillen, proberen we patronen te ontdekken’, vervolgt Schipper – van Veldhoven. ‘Deze patronen willen we doorbreken met een nog te ontwikkelen preventiebeleid. Samen kunnen we een verschil maken op het sportveld door ervoor te zorgen dat er nu en in de toekomst meer aandacht is voor grensoverschrijdend gedrag in de sport. Ons doel is om te achterhalen hoe we misbruik in de sport kunnen voorkomen. Hoe kunnen we dat beter doen dan naar het verhaal van de slachtoffers zelf te luisteren?’

Eerder onderzoek toont aan dat één op de acht Nederlandse sporters te maken krijgt met seksuele intimidatie en misbruik. Dit varieert van ongewenste seksueel getinte opmerkingen tot aanranding en zelfs verkrachting. Schipper – Van Veldhoven: ‘Iedereen is het er unaniem over eens dat seksuele intimidatie en misbruik in de sportomgeving verkeerd is. Er moeten maatregelen worden genomen om ook in de sport seksuele intimidatie en misbruik te voorkomen. De commissie De Vries heeft eind vorig jaar cijfers verzameld en beleidsaanbevelingen gedaan. Dat is een goed vervolg op het al door NOC*NSF ingezette beleid om seksuele intimidatie en misbruik in de sport te voorkomen. Nu is het tijd voor een volgende stap: meer inzicht verkrijgen in de persoonlijke verhalen van slachtoffers.’

Anonieme deelname

Mensen die hun ervaringen met seksuele intimidatie en/of misbruik in de sport willen delen, kunnen geheel vrijblijvend contact opnemen via windesheim.nl/verhaaldelen. De privacy van de deelnemers is gewaarborgd: de verhalen worden in anonieme vorm bewaard en verwerkt.

Gerelateerde artikelen

Back to top button