Politiek & OpinieProvinciale Staten verkiezingen 2015Voorpagina

‘Onderzoek een coalitie met CDA, VVD, D66 en ChristenUnie’

Informateur René Paas adviseert om een coalitie met CDA, VVD, D66 en ChristenUnie nader te onderzoeken. Dit maakte hij woensdagmiddag bekend tijdens een openbare presentatie op het Provinciehuis in Zwolle. Een coalitie van deze vier partijen doet volgens Paas recht aan de uitslag van de verkiezingen en is kansrijk omdat de partijen de bereidheid hebben er met elkaar uit te komen.
Paas heeft op verzoek van Eddy van Hijum, lijsttrekker van het CDA en de grootste partij van Provinciale Staten van Overijssel, de opties voor de coalitievorming verkend. Daartoe heeft hij met de lijsttrekkers van alle partijen een gesprek gevoerd. Gesproken is over wat zij verstaan onder ‘recht doen aan de verkiezingsuitslag’ (waartoe Provinciale Staten de informateur middels een motie hebben opgeroepen) en welke inhoudelijk onderwerpen zij belangrijk vinden. Op basis van de gesprekken acht Paas een coalitie van CDA, VVD, D66 en ChristenUnie het meest kansrijk.

Rapportage van Paas

Hoe nu verder?

In een afrondend gesprek van Paas met de vier partijen, bleek dat er overeenstemming bestaat over het vertrekpunt voor het nieuwe collegeprogramma en de samenstelling van het college. De volgende stap is om het collegebeleid inhoudelijk te formuleren. Van Hijum heeft Paas gevraagd ook deze fase van het proces te begeleiden. Bij de vier partijen bestaat nadrukkelijk de wens het programma op hoofdlijnen bondig te houden en voor de uiteindelijke invulling de verbinding te zoeken met alle fracties en de inwoners van Overijssel.

Gerelateerde artikelen

Back to top button