Nieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Ondersteuning en waardering voor mantelzorgers

Zwolle – Het college van B&W wil mantelzorgers in Zwolle laten weten dat zij er niet alleen voor staan en dat zij waardering en steun kunnen krijgen. Daarom ontvangen alle inwoners vanaf deze week een brief van de gemeente Zwolle over mantelzorg.

Mantelzorgers zorgen een lange tijd voor iemand met wie ze een persoonlijke band hebben. Bijvoorbeeld een familielid, vriendin of buurman met een psychische aandoening, chronische ziekte of een lichamelijke beperking. Ook kinderen kunnen mantelzorger zijn.

Ondersteuning

Mantelzorgers kunnen op veel manieren ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld via het Steunpunt Mantelzorg (van ZwolleDoet!) en het Sociaal wijkteam. Hier kunnen mantelzorgers terecht voor een luisterend oor. Samen kan bekeken worden welke ondersteuning het beste past. Zo kan (een deel van) de zorg tijdelijk worden overgenomen. Regelmatig zijn er bijeenkomsten over ziektebeelden, en trainingen over de omgang met de zorg voor een naaste. Klik hier voor meer informatie.

Waardering

De gemeente Zwolle heeft veel waardering voor het werk van mantelzorgers. Het college van B&W wil ze hiervoor bedanken. Voor volwassen mantelzorgers is er een VVV-cadeaukaart, voor kinderen een bioscoopbon. Het familielid of de naaste voor wie gezorgd wordt, moet in Zwolle wonen. De attentie is aan te vragen via www.mantelzorgzwolle.nl/waardering. Het formulier kan ook opgevraagd worden bij Steunpunt Mantelzorg, via telefoonnummer (038) 422 52 00.

Dag van de Mantelzorg

Op 10 november is het de landelijke Dag van de Mantelzorg. In Zwolle zijn er die week verschillende gratis ontspannende en verdiepende activiteiten. Mantelzorgers en hulpvragers kunnen dan kennismaken met allerlei vormen van ondersteuning. Ook kunnen zij andere mantelzorgers ontmoeten. Klik hier voor meer informatie.

Gerelateerde artikelen

Back to top button