EconomieNieuws uit ZwolleTV KortVideo NieuwsVoorpagina

ZwolleFonds wil bijdrage alle binnenstad ondernemers van 240 tot 895 euro

Zwolle – Een ondernemingsfonds voor de binnenstad. Dat stond met stip op 1 in de top 10 van de vele aanwezigen tijdens een congres over de binnenstad eind 2014. Een fonds waarin krachten en middelen worden gebundeld voor een vitale en economisch sterke binnenstad. Ondernemers komen nu met het antwoord, het ZwolleFonds.

 

Democratisch

Een breed samengestelde werkgroep, met vertegenwoordigers uit horeca (KHN, HESZ), Citycentrum, Zwolle Marketing, onderwijs, zakelijk bedrijfsleven en bewoners, heeft het afgelopen jaar in goed overleg met de gemeente Zwolle gewerkt aan de opzet van het ZwolleFonds. Het wettelijk kader dat hieronder ligt is de BIZ-wetgeving, waar Zwolle al bekend mee is in bijvoorbeeld het gebied Dieze-Centrum. Aan de komst van het ZwolleFonds gaat een democratisch besluitvormingsproces vooraf, iedere betrokken ondernemer krijgt gelegenheid zijn of haar stem uit te brengen. Alleen bij een meerderheid voor het ZwolleFonds komt het fonds er daadwerkelijk.

Werking

Het ZwolleFonds is een fonds voor en door de ondernemers en de werking is simpel. Op basis van de WOZ-waarde wordt van ondernemers, in dit geval horeca-, retail- én publieksgerichte ondernemingen, een bijdrage gevraagd voor het gezamenlijk fonds. Deze bijdrage is niet vrijblijvend. De gemeente int deze bijdrage en sluist het totaal aan bijdragen door naar het ZwolleFonds. Afgesproken is dat de gemeente geen inningskosten in rekening brengt. Alle bijdragen komen zo direct ten goede aan de plannen van de ondernemers. De gemeente staat positief tegenover de komst van het fonds . Via afgevaardigden in het bestuur van de op te richten Stichting ZwolleFonds, via werkgroepen, via bijeenkomsten kunnen ondernemers invloed en zeggenschap uitoefenen op de plannen en de besteding van de middelen.

Slagkracht

Het ZwolleFonds biedt de ondernemers slagkracht om meer bezoekers, meer beleving én meer bestedingen naar de binnenstad te halen. De afgelopen jaren is het besef sterk gegroeid dat dit met de huidige versnipperde en geringe budgetten niet lukt. Peter Pels, voorzitter van de werkgroep hierover: ‘Omdat bijdrage niet verplicht is, is er voor ondernemers de mogelijkheid niet thuis te geven (zgn. free riding). Bekend is de jaarlijkse zoektocht naar middelen voor de sfeerverlichting. Een ander voorbeeld is Winter in Zwolle waar de ambities veel groter zijn dan de polsstok lang is. Zonder solidariteit en zonder bundeling van krachten krijgen we zaken niet meer voor elkaar! We zien de binnenstad veranderen van een place to buy naar een place to be. De werkgroep is er van overtuigd dat we met de Zwolse binnenstad naar een ‘next level’ toe moeten – meer kwaliteit op allerlei niveaus – en dat intensieve samenwerking daarvoor nodig is. Let wel, het gaat niet alleen om evenementen. De binnenstad moet in de basis op orde zijn (schoon, heel, veilig), de diversiteit in winkel- en horeca-aanbod is aandachtspunt, het gaat over promotie van het merk Zwolle, het benutten van de economische potentie van onderwijs en cultuur in de binnenstad, een gezamenlijke focus enzovoort. De ondernemers bepalen de agenda. Samen sterk is het motto van de werkgroep. Samen wordt je ook eerder gezien door overheden en andere partijen die goede binnenstadsplannen financieel willen ondersteunen. Zo is het ZwolleFonds straks een vliegwiel voor meer investeringen in de binnenstad.’

Draagvlakmeting

Het woord is nu aan de ondernemers. Binnenkort is het mogelijk te stemmen, eerst neemt de gemeenteraad een besluit over de verordening die hiervoor nodig is. De werkgroep wordt geholpen door een groep enthousiaste ambassadeurs, allen binnenstadsondernemers. Zij gaan de stembiljetten zoveel mogelijk persoonlijk overhandigen én weer ophalen. Het gaat om een kleine 630 adressen, allen gelegen binnen de grachten inclusief Noordereiland. De werkgroep ziet de draagvlakmeting met vertrouwen tegemoet.

De organisatie van Stichting Zwolle Fonds wordt ‘lean and mean’. Met de middelen uit het Zwollefonds worden geen gemeentelijke activiteiten gefinancierd. De openbare ruimte blijft het domein van de gemeente. De gelden uit het fonds worden wel gebruikt voor marketing en activiteiten van Citycentrum. De bijdragen die ondernemers daarvoor nu nog betalen aan Citycentrum en/of Zwolle Marketing vervallen, ze dragen straks alleen nog af aan het Zwollefonds.

Gerelateerde artikelen

Back to top button