Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Nog geen 30 kilometer per uur op Zwolse Singels

Zwolle – Het college van Burgemeester en Wethouders is op dit moment niet van plan om de snelheid op de Zwolse binnenring te verlagen naar 30 kilometer per uur. Dat laat het stadsbestuur weten nadat de gemeenteraadsfractie van GroenLinks hier onlangs raadsvragen over stelde. GroenLinks kaartte de maximumsnelheid aan na een pleidooi van Rijwiel- en Automobiel Industrie vereniging over 30 als nieuwe norm.

RAI: snelheid binnen bebouwde kom naar 30

De RAI maakte zich eind maart sterk voor een verlaging van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom naar 30 kilometer per uur om het aantal slachtoffers in het verkeer terug te dringen. “Als de snelheid van 50 naar 30 gaat, neemt de remweg enorm af. Van 19 naar 7 meter op een droge weg. Dat kan het verschil tussen leven en dood betekenen.” aldus Steven van Eijck, voorzitter van de branchevereniging . Wel maakte de RAI duidelijk dat de snelheid op belangrijke ontsluitingswegen 50 of 70 moest blijven om doorstroming niet te belemmeren.

Herbezinning maximumsnelheden

Voor Norman Finies GroenLinks was dit pleidooi aanleiding om vragen te stellen over de Zwolse situatie: “Nu zelfs de RAI-vereniging zich sterk maakt om van dertig het nieuwe vijftig te maken, is het tijd voor een herbezinning als het gaat om maximumsnelheden in Zwolle. De singels langs de stadsgracht staan dan met stip boven aan”. Ook wees de partij op de gunstige effecten die de verlaging zou hebben op de luchtkwaliteit.

Op Singels ligt snelheid al lager

Het Zwolse gemeentebestuur vindt het echter te vroeg voor een dergelijke maatregel. Wel onderschrijft ze het effect van een dergelijke maatregel op de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit: “Hoewel de maximum snelheid op de Singels op dit moment formeel 50 km/uur is, blijkt uit GPS-data van autoverkeer dat de gemiddelde snelheid op deze wegen op dit moment al onder de toegestane 50 kilometer per uur ligt.  Hierbij moet echter ook gekeken en afgewogen worden wat de eventuele consequenties zijn voor de luchtkwaliteit, verkeers-intensiteit en verkeersveiligheid op de omliggende wegen of alternatieve routes als gevolg van mogelijk verdrijvingseffect.”

Eerst brede verkeersvisie

Desalniettemin wil het college eerst inzetten op een brede visie voor het verkeer in de stad. Verkeerswethouder William Dogger vindt het belangrijk dat de wegen in Zwolle – en in dit specifieke geval de Singels en de wegen in en rondom het centrum – bijdragen aan deze visie: “Dit betekent dat de inrichting van de wegen overeenkomt met de functies die ze hebben in het huidige en het toekomstige verkeerssysteem van Zwolle. Pas nadat er een stadsbrede mobiliteitsvisie is kunnen er nieuwe onderzoeken worden opgestart naar maatregelen of effecten van het verlagen van de snelheid op de Singels”, vat Dogger het antwoord samen.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button