EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Nieuwe regels voor het halen van je rijbewijs

Den Haag – Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft een reeks verbeteringen aangekondigd voor het proces om een autorijbewijs te halen. De aanpassingen richten zich op verplichte rijopleidingen met vastgestelde leerdoelen, veranderende exameneisen en aangescherpte regels voor rijinstructeurs. Het ministerie is begonnen met het aanpassen van wet- en regelgeving om deze verbeteringen door te voeren.

Slecht 52% slaagt voor praktijkexamen

De veranderingen komen voort uit verschillende misstanden in de rijschoolbranche en het lage slagingspercentage. Momenteel slaagt slechts 52% van de kandidaten voor het praktijkexamen en 39% voor het theorie-examen. Daarnaast wordt verwacht dat de wijzigingen een positief effect zullen hebben op het aantal verkeersongevallen onder beginnende bestuurders.

Frauderen tijdens het examen, instructeurs die je bewust te vroeg laten afrijden, lespakketten die de indruk geven dat je ‘snel’ je rijbewijs kunt halen… Ik vind dat deze misstanden moeten worden aangepakt Minister Harbers

 

Beter rijonderwijs

Het grootste verschil is dat rijonderwijs verplicht wordt, terwijl momenteel alleen het examen verplicht is. Leerdoelen die in oktober 2023 zijn opgesteld, worden voor aankomende zomer verder geconcretiseerd. Hierbij wordt bijvoorbeeld de verplichting ingevoerd om tijdens de opleiding in het donker te rijden, 130 km/u te hebben gereden en ‘sociaal rijgedrag’ te bespreken.

Vier fasen met complexe situaties

Het nieuwe rijonderwijs zal worden opgedeeld in vier fasen, waarbij complexere situaties stapsgewijs worden geoefend. Er wordt ook een systeem ontwikkeld waarin betrokkenen de voortgang van de leerling kunnen volgen.

Rijinstructeurs behouden de vrijheid om hun eigen lesmethoden te gebruiken, waardoor zij hun unieke vaardigheden, kennis en ervaring kunnen blijven inzetten.

Denk dan bijvoorbeeld aan de verplichting om tijdens de opleiding in het donker te hebben gereden, om een keer 130 te hebben gereden en om ‘sociaal rijgedrag’ te bespreken.

Beter examen

In de toekomst zal het rijonderwijs en het bijbehorende leerplan de basis vormen voor het examen. Er is nog geen keuze gemaakt over veranderingen in het aantal verplichte examens, om extra kosten voor leerlingen te vermijden. Later dit jaar volgt hierover een nader advies van het ministerie, IBKI, CBR en de branche.

Rijinstructeurs moeten ook theorie- en praktijkexamens doen

Aankomend rijinstructeurs moeten in de toekomst een opleiding volgen bij een door IBKI erkend opleidingsinstituut. De bevoegdheid van rijinstructeurs moet elke vijf jaar verlengd worden door het afleggen van theorie- en praktijkexamens. Instructeurs die drie keer een onvoldoende halen, verliezen hun bevoegdheid maar kunnen een herintrederstraject volgen.

Kosten rijles

De voorgestelde wijzigingen brengen kosten met zich mee voor consumenten, rijscholen en rijinstructeurs. Er wordt onderzocht hoe de kosten voor leerlingen gelijk kunnen blijven. De gevolgen voor de lesprijs hangen af van het effect van de verbeteringen op de slagingspercentages. Beter rijonderwijs kan ervoor zorgen dat meer leerlingen de eerste keer slagen, waardoor zij minder vaak extra examens en lessen hoeven te betalen.

Adviescommissie Rijonderwijs

Het ministerie is van plan een Adviescommissie Rijonderwijs op te richten, met vertegenwoordigers van de rijschoolbranche, IBKI, CBR, IenW en onderwijskundigen. Deze commissie zal periodiek advies geven over het leerplan, de exameneisen en het kwalificatieprofiel voor rijinstructeurs, zodat gewenste veranderingen weloverwogen kunnen worden doorgevoerd.

Gerelateerde artikelen

Back to top button