Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieSportVoorpaginaZorg & Welzijn

Multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties gewenst

Zwolle – De gemeente zet in op het breder gebruiken van sportaccommodaties. Ze faciliteert dat waar nodig. Er worden verbindingen gelegd met onderwijs, bedrijfsleven, zorgpartijen, buurt en wijk, en dat alles binnen een verdienmodel voor de sportclubs. Dit kan er zijn door of het beschikbaar stellen van de velden voor incidentele verhuur aan derden of door op basis van maatwerk de bestemming van het sportpark te verruimen voor het faciliteren van maatschappelijke initiatieven.

Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot het initiatief bij HTC gericht op het huisvesten van Deltion, het faciliteren van kinderopvang op meerdere sportparken en het initiatief “van clubhuis naar buurthuis” bij SVI op sportpark de Siggels. Daarnaast vinden er op o.a. sportpark Marslanden al diverse activiteiten plaats die geïnitieerd worden door de stichting Sportpark Marslanden en Stichting Sportservice Zwolle.

De sportparken

Sportpark De Marslanden heeft een externe partij ingehuurd om tot een transitie te komen. Hier is nog geen budget voor beschikbaar.

Op sportpark De Verbinding (Stadshagen) is er een klimparcours aangelegd en wil men een Urban Sportspark. Ook hier moet nog budget voor komen.

Bij CSV ’28 in Stadshagen kijkt men naar mogelijkheden om het clubhuis multi-functioneel in te zetten. Daarvoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. De relatie tussen het aantal velden en het aantal leden wordt onderzocht. Hiervoor hebben zij nog een budget nodig.

Wielervereniging Hanzerenners wil een definitieve plek voor een wielerbaan die ook ingezet kan worden voor de skeeler-; schaats-; handbike- en thriathlonvereniging. Recentelijk is er ook een initiatief te komen tot een bikepark wat zich met name richt op mountainbiken. Dit vraagt een oppervlakte van 70 tot 100.000 m2, met diverse aanvullende wensen, bijvoorbeeld de veiligheid van de gebruikers en de omgeving. De investeringsvraag hiervoor is nog niet gedekt.

Overige initiatieven

Naast deze in de motie opgenomen initiatieven zijn er vanuit het Lokaal Sportakkoord diverse initiatieven financieel ondersteund en ondertussen opgestart. Zo wordt er bijvoorbeeld samen met ZAC in Zwolle-Zuid gekeken naar de mogelijkheden het sportpark in te zetten op multifunctioneel gebruik waarbij gesprekken zijn opgestart met diverse maatschappelijke partners (met name vanuit de zorg).
Daarnaast worden er bijvoorbeeld schaaktafels geplaatst in de stad, wordt samen met PEC Zwolle en
Sportservice Zwolle sport en beweging ingezet als preventie en worden samen met het onderwijs diverse activiteiten opgestart.

De kleinere initiatieven kan de gemeente financieren uit het Lokaal Sportakkoord, voor de grotere financieringen moet toestemming komen van de gemeenteraad.

Gerelateerde artikelen

Back to top button