EconomieKabelkrantKunst & CultuurNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Meer geld voor (atelier) ruimtes kunstenaars

Zwolle – De gemeente gaat meer geld inzetten voor ruimtes voor kunstenaars. Dat blijkt uit beantwoording van artikel 45 vragen van PvdA en D66 aan de Zwolse raad. Er is een nijpend tekort aan ruimtes, volgens een behoeftenonderzoek dat is gedaan door Bureau Hemm in opdracht van de gemeente.

Huisvestingsproblematiek

In het onderzoek zijn een aantal knelpunten genoemd, zoals de huisvestingsproblematiek van enkele subsectoren; de onbekendheid met reeds beschikbare faciliteiten en initiatieven in de stad; het beperkte netwerk buiten het eigen vakgebied; en het enigszins brave maakklimaat.

Belangrijke vragen over betaalbaarheid en mogelijke locaties in het licht van de stedelijke ontwikkelingen bleven onbeantwoord. Daarom is aanvullend onderzoek uitgevoerd. Dit is gedaan door HEVO, het ambtenarenapparaat en Rozenbrood in opdracht van Cibap.

Adviezen

De verkregen uitkomsten en adviezen zijn meegenomen in de beleidsontwikkeling cultuur: Cultureel Perspectief Zwolle 2040.Het college heeft kennis genomen van het nieuwe beleid, er heeft een bijpraatsessie plaatsgevonden met de raad. In het najaar en begin 2021 heeft een participatietraject met de culturele sector plaatsgevonden. Op basis van de verkregen input scherpt men momenteel het beleid aan en zal men het in april/mei aanstaande aan college en raad voorleggen.

Er zijn inmiddels vele ruimtes gerealiseerd, zoals aan de Rieteweg, het Vishnay terrein, de Grote Voort, het Hybride Productiehuis, Eureka, het Kattegat, Langhuis, de Zwolse Theaters, voormalig politiebureau, Papendwarsstraat en Harculo. Bekijk ze hier.

Het netwerk van de culturele sector is versterkt door samenwerking in de ‘Creative Board’, die weer samenwerkt met de ‘Economic Board’.

Rijksmiddelen

Als onderdeel van de inzet van de extra Rijksmiddelen voor Zwolse culturele sector ten behoeve van financiele schade door Covid-19, zijn de middelen voor de regeling Cultuur met Kwaliteit fors opgehoogd. Kunstenaars kunnen voor het realiseren van exposities in 2021 -met uitloop naar 2022- een aanvraag indienen bij dit fonds. Daarnaast is de zaakhuurregeling verbreed en het budget verhoogd. De beslisnota over deze inzet wordt in april door de raad in behandeling genomen. Na akkoord van de raad kunnen vanaf mei aanvragen worden ingediend

Gerelateerde artikelen

Back to top button