Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

Leeg kantoorpand Aa-Landen wordt tijdelijke opvanglocatie voor 100 statushouders

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft plannen om het leegstaande kantoorpand aan de Rijnlaan 25 om te bouwen tot een tijdelijke opvanglocatie voor statushouders. Het is de bedoeling dat de eerste mensen halverwege volgend jaar de locatie betrekken. Dat staat in een informatienota die wethouder Dorrit de Jong naar de gemeenteraad van Zwolle heeft gestuurd.

De gemeente Zwolle heeft het pand, dat tegenover het winkelcentrum in de wijk Aa-landen ligt, per 1 december 2023 gehuurd. Maar voordat de statushouders erin kunnen moet het pand eerst worden verbouwd. Dat zal ongeveer drie maanden gaan duren. De bedoeling is dat de locatie halverwege 2024 in gebruik wordt genomen. Er is dan ruimte voor 100 statushouders;  mensen die al een verblijfsvergunning hebben gekregen maar nog wachten op een definitieve woning.

Locatie keuze

De gemeente Zwolle heeft onderzocht of het pand aan de Rijnlaan geschikt is voor de opvang van vluchtelingen. Daarbij heeft ze gekeken naar de zogenaamde 7B’s: betaalbaarheid, beschikbaarheid, bespreekbaarheid, buurt, bereikbaarheid, beheersbaarheid en bruikbaarheid. Op basis daarvan heeft Zwolle afspraken gemaakt met de eigenaar van het pand over de huur vanaf 1 december 2023 voor de periode van tien jaar.

3 jaar

In het huurcontract is een clausule opgenomen dat de gemeente na drie jaar het contract kan opzeggen. De eerste drie jaar is het de bedoeling om er als tussenvoorziening, ongeveer 100 statushouders te huisvesten. Zo’n tussenvoorziening is een plek waar statushouders tijdelijk verblijven totdat ze een eigen woning krijgen. Na drie jaar zal de gemeente opnieuw beslissen of ze de opvang wil stoppen, voortzetten of anders invullen. Dan kan de gemeente ook het huurcontract opzeggen.

Permanente Regionale Opvang Locatie

Waarom dan toch een huurcontract van 10 jaar? Dit komt omdat dit pand mogelijk ook geschikt is als
permanente Regionale Opvang Locatie (ROL), zo stelt wethouder Dorrit de Jong in de nota. “Die mogelijke geschiktheid wordt in de nog lopende locatieverkenning meegenomen. Wanneer blijkt dat deze locatie daar niet voor in aanmerking komt, zouden ook andere invullingen kunnen worden verkend. Uiteraard wordt de raad en worden de omwonenden daar over geïnformeerd.”

De nieuwe opvang aan de Rijnlaan 25 Aa-landen ligt tegenover het winkelcentum van de wijk. © RTV Focus Zwolle

Taakstelling

De gemeente Zwolle moet statushouders huisvesten volgens een wettelijke taakstelling die elke zes maanden wordt vastgesteld door het Rijk. Deze taakstelling maakt deel uit van de bredere opgave om vluchtelingen op te vangen.

Voor Zwolle was de taakstelling over de tweede helft van 2023 130 personen en voor de eerste helft van 2024 zijn er 139 statushouders toegewezen aan Zwolle om te huisvesten. Begin november 2023 had Zwolle nog de opgave om 83 statushouders te huisvesten.

De buurtbewoners zijn per brief op de hoogte gesteld van het plan en worden betrokken bij het opstellen van een beheerplan. “We blijven met deze bewoners in gesprek over de voortgang en het proces. Bewoners die zich niet aansluiten bij de overleggroep worden gedurende het proces geïnformeerd, via brieven en/of bijeenkomsten, over de voortgang”, aldus de Jong in de nota. Op 14 december om 19.30 uur is er een bewonersavond waarop de gemeente en het COA meer informatie geven en er vragen kunnen worden gesteld.

Meerdere opvanglocaties in Zwolle

Het is niet de eerste opvanglocatie in Zwolle. Een grote groep van ruim 700 Oekraïners verblijft momenteel in vier kantoorpanden op de Oosterenk. Aan de Meeuwenlaan in de wijk Kamperpoort zit momenteel een opvang voor asielzoekers van verschillende nationaliteiten en in het Mercure Hotel worden alleenstaande minderjarige asielzoekers opgevangen. In 2022 was er ook nog opvang op het vluchtelingenschip in de Prinses Margriethaven en in hotel Lumen. Deze locaties zijn inmiddels gesloten.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button