BouwKabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Leefbaar Assendorp

Vragen rond nieuwbouw Deventerstraatweg

Zwolle – Er zijn geen fouten geslopen in het bepalen van de bouwhoogte van de nieuwbouw aan de Deventerstraatweg 7-13. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen die de ChristenUnie en PvdA hebben gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Zwolle.

Deze vragen hebben zij gesteld naar aanleiding van de zorgen van een aantal bewoners in de wijk Assendorp. Dat gaat over de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in de wijk, met name rondom de Deventerstraatweg. Vorig jaar is de vergunning verleend, maar de omwonenden vinden de bouwhoogte niet passen bij het straatbeeld.

De wethouder antwoordt dat er een bouwhoogte van veertien meter geldt, op basis van het geldende bestemmingsplan Assendorp. Dit is vastgesteld in 2013. Dit bestemmingsplan is naderhand niet gewijzigd. Het gaat om een goothoogte van acht meter en daarbovenop nog zes meter. Deze maatvoering is niet uitzonderlijk. In de directe omgeving geldt voor meerdere woongebouwen een grotere bouwhoogte tot 15 of 16 meter en een goothoogte van 9 of 10 meter.

Splitsing van meergezinswoningen

De twee partijen wilden ook weten hoe men de splitsing van meergezinswoningen aan dezelfde regels kan onderwerpen als de splitsing van eengezinswoningen.

Het antwoord van de wethouder: Inmiddels is er al een evaluatieproces gaande voor zelfstandige en niet-zelfstandige woonruimten. Hierbij staan de doelstellingen om de druk op de leefomgeving te beperken en een goed woon– en leefklimaat te borgen nog altijd voorop. Dat betekent ook dat men de zorgen in Assendorp zorgvuldig zal meenemen in dit traject. Dit geldt ook voor de meergezinshuizen. Daarbij kijkt men naar heel Zwolle met aandacht voor wijkniveau.

Gerelateerde artikelen

Back to top button