KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Interesse in vlinders en planten? Kom monitoren in Heino of Wijhe

Zwolle – Steeds meer boeren zetten zich in om de biodiversiteit op hun land te vergroten. Zo ook de Sallandse boeren uit het project Salland Loont: zij reserveren een bepaald deel van hun land om de biodiversiteit op hun land te vergroten. Denk daarbij aan het de aanleg en het beheer van poelen, bomenrijen, bloemenstroken en kruidenrijke percelen of randen.

Om te kijken wat het effect is van deze maatregelen, telt men vlinders en plantensoorten op de boerenpercelen. Voor komend jaar zoekt het project nog naar nieuwe vrijwilligers in Heino en Wijhe.

Tellen met mooi weer

De deelnemende boerenbedrijven bevinden zich grofweg in de driehoek Wijhe – Raalte – Heino. Van begin april tot eind september gaan de vrijwilligers wekelijks het land op om de vlinders te tellen. Als het zonnetje schijnt tenminste, anders laten de vlinders zich niet zien. De resultaten worden bijgehouden in het vlindermonitoringssysteem van de Vlinderstichting. De kruiden worden eens per jaar geïnventariseerd. Los van de reistijd duurt het monitoren ongeveer één à twee uur per keer. Je hoeft geen vlinder- of plantenexpert te zijn om mee te doen! Iedereen kan het leren, en nieuwe vrijwilligers komen bovendien terecht bij een ervaren vlindergroepje.

Interesse?

Lijkt het monitoren je interessant of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Ilse Postma van Natuur en Milieu Overijssel via i.postma@natuurenmilieuoverijssel.nl of 038 425 0990.

Salland Loont

Binnen het project Salland Loont zoeken we een nieuwe vorm waarbij natuur, landschap en biodiversiteit daadwerkelijk onderdeel kunnen worden van de bedrijfsvoering van melkveebedrijven. Dertig boeren in Salland-Noord hebben via Salland Loont een bedrijfsnatuurplan opgesteld. Dat plan voeren ze de komende jaren uit. Op 5 tot 10% van hun landerijen nemen ze specifieke maatregelen voor meer biodiversiteit. Naast vlinders en kruiden worden er ook boerenlandvogels geteld.

Het project Salland Loont is natuurlijk waardevol voor de biodiversiteit en natuur, maar ook de inwoners van het gebied. “Boeren en burgers” in Salland Noord gaan met elkaar in gesprek gaan over natuurbeheer in agrarisch gebied.

Gerelateerde artikelen

Back to top button