KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

IJsselbiënnale 2021 in en bij oude IJsselcentrale locatie

Thema: impact klimaatverandering

Zwolle – Het thema van de IJsselbiënnale dit jaar is de impact van klimaatverandering op ons landschap. Dat is voor kunstenaars in de buitententoonstelling en voor initiatiefnemers in het activiteitenprogramma inspiratiebron en uitgangspunt. Op dat gebied gebeurt er in de IJsselvallei al heel veel door bedrijven, overheden en (maatschappelijke) organisaties. Voor de IJsselbiënnale is dat dan ook alle aanleiding om ook die ontwikkelingen en innovaties een podium te bieden. Speciaal daarvoor ontwikkelen de organisatoren een presentatieruimte.

Mix van activiteiten: nieuwe energie!

Tijdens de IJsselbiënnale 2021 presenteren bedrijven, organisaties en overheden uit de IJsselvallei hun activiteiten op het gebied van klimaatadaptatie en duurzaamheid. Dit wordt een mix van partners en sponsors, samen met de bedrijven uit de ‘duurzame’ route: de greenpoints. De bedrijfspresentaties worden getoond in een van de gebouwen van de oude Harculo centrale. Aan de IJssel, vlakbij Zwolle. Deze centrale, ooit een toonbeeld van de fossiele energieopwekking is niet meer in gebruik en wordt komende jaren getransformeerd door Engie en BOEi. In de ‘tussentijd’ strijkt de IJsselbiënnale hier neer en zorgt voor nieuwe energie.

Naast de presentatie van innovaties van regionale bedrijven is er natuurlijk ook ruim aandacht voor cultuur: een groepstentoonstelling van lokale cultuurmakers, kunstwerken in de buitenruimte, en bezoekers van de IJsselbiënnale kunnen hier hun reis langs de kunstwerken aan de IJssel beginnen of eindigen met een kop koffie op het pop-up terras. Aan het eind van de IJsselbiënnale vindt hier vervolgens het IJsselcongres plaats, waar ze samen met tal van partners onderzoeken hoe men de beste toekomst voor het landschap in de IJsselvallei kan vormgeven. Zomer 2021 is de Harculo centrale dus een hotspot vol nieuwe, creatieve en optimistische energie!

Thema en subthema’s -> Impact van Klimaatverandering op het landschap

Het hoofdthema ‘Impact van Klimaatverandering op het landschap’ gaat –vanuit Landschap- in op 4 focusgebieden: het watersysteem, landbouw, natuur en bebouwing.
De 7 transitiethema’s die hier bij aansluíten en die ze uit zullen lichten zijn:

  1. rivier – hoog/laag, verzilting, scheepvaart
  2. klimaatadaptatie – waterbuffers, hittestress, vergroening
  3. biodiversiteit – aanpassingen in de stad, op het land, in het water
  4. voedsel – korte ketens, kringlooplandbouw, high tech
  5. energietransitie – energie uit water, energielandschap, energiegebruik, energiereductie
  6. circulaire economie – afval = grondstof, biobased, schone oevers, kringloopsamenleving
  7. het nieuwe wonen – klimaatbestendig wonen, CO2 arm bouwen, biobased en circulair

Wanneer?

In het start- en slotweekend (18-20 juni en 18-19 sept) zijn er ook op het terrein tal van activiteiten.

Vanuit Gemeente Zwolle en Climate Campus willen ze zich laten zien met de serious games die ze hebben ontwikkeld. Serious games die ter illustratie inwoners bewust willen maken van de impact van klimaatverandering en hen willen aanzetten om actief te worden met vergroening, regenwaterberging en goed omgaan met droogte. Zo komt tijdens het start- en slotweekend de Climate Escaperoom op een zichtlocatie op het terrein te staan en kunnen bezoekers proberen aan het klimaat te ontsnappen. Bovendien willen ze bezoekers de Garden Battle laten ervaren middels tablets, zodat zij ter plekke een klimaatbestendige droomtuin kunnen ontwerpen in de digitale tweelingstad Zwolle.

In de exporuimte op de 1e en 2e etage van de Harculocentrale is gedurende de gehele biënnale nog ruimte voor enkele exposanten. Als Gemeente Zwolle en Climate Campus willen ze daar eerder gemaakt filmmateriaal en andere relevante content rond klimaatadaptatie laten zien.

Daarvoor moeten ze uiterlijk 7 juni het materiaal bij de IJB-organisatie aanleveren.

Zijn er organisaties die hier ook in mee willen doen?

Ze zouden het leuk vinden om te laten zien dat er zoveel gebeurt in deze regio rond klimaat, denk achtereenvolgens aan de plastic road, Reevediep en de Klimaatdijk, de Regenwaterambassadeurs in Deventer, Wezenlanden Noord, etc. en dat in alle lagen van de samenleving mensen meedoen, van bewonersinitiatieven rond het NK Tegelwippen (o.a. Kampen, Deventer, Hattem, etc.) tot bedrijven die geënthousiasmeerd door de Straatboer activiteiten ondernemen voor meer groen, waterberging en biodiversiteit.

Mocht iemand mee willen doen, dan zijn er kosten aan verbonden. De IJB-organisatie zegt dat het al met al gaat om bedragen van 250 tot 1.000 euro, afhankelijk van de ruimte (m2’s) en de apparatuur die nodig is.

Neem voor opgave contact op met Mieke Conijn, IJsselbiennale, Havenplein 20 | 7411 ME  Deventer
0570-244002

website IJsselbiennale

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button