Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Huisartsen kunnen patiënten voortaan digitaal verwijzen naar Isala

Huisartsen kunnen patiënten voortaan via de digitale verwijsapplicatie ZorgDomein verwijzen naar Isala. In ZorgDomein kiest de huisarts samen met de patiënt voor een ziekenhuis op basis van actuele gegevens over onder andere het zorgaanbod, toegangstijden en verwijscriteria. Vervolgens meldt de huisarts de patiënt aan. Voordelen: de huisarts krijgt meteen informatie over het traject in het ziekenhuis en kan de patiënt daar op voorbereiden. De medisch specialist in het ziekenhuis heeft voorafgaand aan de afspraak de beschikking over alle relevante informatie, zoals medicatiegebruik of allergieën. Bovendien kan het ziekenhuis op basis van de digitale verwijzing alle benodigde afspraken voor de patiënten zoveel mogelijk op dezelfde dag inplannen.

Werkwijze
Zodra in ZorgDomein gekozen is voor Isala, maakt de huisarts in ZorgDomein een verwijsbrief aan en stuurt deze digitaal, via een beveiligde omgeving, naar het ziekenhuis. De patiënt ontvangt vervolgens van de huisarts schriftelijk of per mail een patiëntbericht met daarin contactgegevens van de desbetreffende polikliniek. De huisarts kan de patiënt ook alvast informeren over de nodige voorbereiding(en) op de afspraak. En tenslotte ontvangt de patiënt van Isala een afspraakbevestiging.

Afspraken combineren
Isala ontvangt via ZorgDomein de verwijsbrief met alle benodigde informatie. Op basis hiervan worden afspraken ingepland. Ook zijn combinatieafspraken opgenomen in het zorgaanbod van Isala. Als een huisarts hiernaar verwijst, vinden er meerdere afspraken/onderzoeken plaats op dezelfde dag. Hierdoor hoeven patiënten niet onnodig meerdere keren naar het ziekenhuis te komen.

Huisartsen enthousiast
Huisartsen hebben in de afgelopen periode trainingen gevolgd voor het gebruik van ZorgDomein. Ook zij zijn enthousiast over het digitaal verwijssysteem. Huisarts Hans van Meeteren: ‘Verwijzen wordt gemakkelijker voor huisartsen. Ik hoef verwijzingen niet meer uit te printen en te laten faxen. De afspraak maak ik in ZorgDomein en ik zie meteen wat de wachttijden zijn en of aanvullende onderzoeken nodig zijn. Dat is absoluut handig.’

Gerelateerde artikelen

Back to top button