Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

‘Gouden raamtrekker’ voor innovatie huishoudelijke hulp

ChristenUnie-raadslid Wietse de Boer heeft de Zwolse wethouder Nelleke Vedelaar gevraagd volgend jaar de eerste ‘gouden raamtrekker’ uit te reiken. De door de ChristenUnie bedachte prijs is bedoeld voor de organisatie met het beste innovatieve idee voor de hulp in de huishouding.

De Zwolse gemeenteraad sprak afgelopen maandag over de hulp in de huishouding. Het college van burgemeester en wethouders gaf de raad de keuze uit vier scenario’s om de huishoudelijke hulp in Zwolle vorm te geven. De scenario’s omvatten forse en noodzakelijke bezuinigingen.

Bezuinigen door te innoveren

Volgens de ChristenUnie zijn die bezuinigingen alleen haalbaar als zorgorganisaties innoveren. De partij koos dan ook voor het scenario waarin daarvoor de beste mogelijkheden zijn.

 “We dagen organisaties uit om de huishoudelijke hulp zo te organiseren dat ze zorg op maat leveren en dus doen wat nodig is. Kwalitatief goede hulp, maar zonder dubbelingen met andere zorg,” legt De Boer uit.

Gouden raamtrekker

De gouden raamtrekker moet voor organisaties een extra stimulans zijn om daar werk van te maken. “Als je een raamtrekker – een instrument in de huishoudelijke hulp – goed gebruikt, krijg je een veel helderder zicht. Die helderheid is nodig als je wilt innoveren.”

Wat De Boer betreft nemen in de jury naast de wethouder zorg ook medewerkers en cliënten plaats. “Zij moeten kijken welke innovatie én besparend werkt én de kwaliteit van de hulp niet schaadt.”

Extra bijdrage door motie Tweede Kamer

Tijdens het begrotingsdebat in de Tweede Kamer kwam er door een motie van de ChristenUnie veertig miljoen euro extra beschikbaar voor huishoudelijke hulp, waar gemeenten desgevraagd een deel van kunnen krijgen. Wietse de Boer liet tijdens het debat afgelopen maandag weten blij te zijn dat de gemeente Zwolle direct werk heeft gemaakt van het aanvragen van die extra bijdrage.

De Boer pleitte in zijn bijdrage ook voor het zoveel mogelijk behouden van de relatie tussen zorgverleners en cliënten en een fatsoenlijke beloning voor medewerkers.

Gerelateerde artikelen

Back to top button