Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Hoe staat het met de klimaatdoelstellingen?

Zwolle – De gemeente Zwolle is druk bezig met verduurzaming van haar energieproductie. Dat is hard nodig om de doelstellingen van Parijs te halen, waarin wordt gesteld dat de CO2 uitstoot omlaag moet. Daardoor zou de temperatuur op aarde minder stijgen, en ook de zeespiegel. 2% stijging van de temperatuur zou al desastreus zijn en tot grote klimaatproblemen leiden. Momenteel loopt de gemeente iets achter met deze maatregelen, maar er wordt aan gewerkt. Er is een Energieloket voor burgers en bedrijven en er is een Energiegids, waar alle plannen in staan.

Duurzaam

Op dit moment wordt ongeveer 7% van de energie die men in Zwolle verbruikt duurzaam opgewekt. De totale hoeveelheid CO2 die Zwolle uitstoot als gevolg van elektriciteit- en warmteverbruik was in 2015 580 kiloton. Dat was in 1990 nog 500 kiloton. De CO2-uitstoot is de laatste 25 jaar dus in absolute zin toegenomen in plaats van afgenomen.

Dat is te verklaren uit de groei van Zwolle. Er zijn meer inwoners, huishoudens en meer bedrijven dan in 1990. Zwolle is van 94.000 inwoners gegroeid naar meer dan 125.000, dat is ruim 30%. Ondanks die groei is de uitstoot door huishoudens gedaald met 20%. Dat is een positieve ontwikkeling.

Bedrijven

Het aantal bedrijven in Zwolle is in de laatste 25 jaar nog veel sterker gegroeid: van 3054 in 1990 naar 8327 in 2016, een groei van rui 170%. De CO2-uitstoot is minder snel gestegen en met 40% toegenomen. Het lijkt er op dat bedrijven ook al begonnen zijn om hun bedrijfsvoering te verduurzamen.

Er zijn wijkinitiatieven en bewonersinitiatieven om te verduurzamen, er is crowdfunding, sportparken werken mee, er zijn laadpalen voor elektrische auto’s, Enexis verduurzaamt, Landstede verduurzaamt, de gemeente zelf, de stadslogistiek, scholen, en het Polymer Science Park (PSP), innovatiecentrum voor toegepaste kunststoftechnologie.

Wanneer iedere inwoner van Zwolle zich ervan bewust is dat verduurzaming noodzakelijk is, kunnen er nog veel stappen worden gezet, ook in bijvoorbeeld natuur en biodiversiteit, zoals bij het maaibeleid, en het tegengaan van hittestress.

Gerelateerde artikelen

Back to top button