EconomieNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Grondprijzen gemeente blijven in 2023 grotendeels gelijk

Zwolle – De bandbreedtes voor de grondprijzen in de gemeente in 2023 blijven voor een groot deel ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Voor bedrijventerreinen en nutsvoorzieningen is er aanleiding om de bandbreedte te wijzigen. Dat blijkt uit een nota die wethouder Monique Schuttenbeld stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Als eerste kijkt de gemeente naar de marktwaarde van een toekomstige ontwikkeling op een bepaalde
locatie. Vervolgens worden de stichtingskosten (bouwkosten en bijkomende kosten) in mindering
gebracht. Wat overblijft is het residu, de waarde van de grond. Het residu dient binnen de gestelde
bandbreedtes in de grondprijzennota te vallen. Marktconformiteit is hierbij belangrijk zodat de gemeente
een reële marktprijs ontvangt en vermeden wordt dat de afnemer van de grond indirect via de grondprijs
wordt gesubsidieerd. De gemeente mag niet ongeoorloofd subsidiëren via de grondprijs, omdat dit wordt
aangemerkt als staatssteun.

Op basis van de bevindingen uit intern en extern onderzoek is er geen aanleiding om de bandbreedtes naar boven dan wel naar beneden bij te stellen. De grondprijs voor sociale woningbouw blijft voor 2023 hetzelfde als in 2022. Gelet op de gerealiseerde verkopen op Hessenpoort, in de regio en vergelijkbare gemeenten in Noordoost Nederland wordt een hogere grondprijs geadviseerd voor het bedrijventerrein. Dit te meer aangezien sprake is van een gestage stijging van de grondprijzen. Waarbij wordt uitgegaan dat de economische ontwikkelingen niet al te drastisch zullen omslaan.

Kijk hier voor meer gegevens over diverse sectoren.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button