Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Groei van aantal ganzen is verkleind

Zwolle – Met het ganzenbeheerplan heeft de gemeente Zwolle de overlast van ganzen weten aan te pakken.  Dat blijkt uit een nota die wethouder Arjan Spaans stuurt aan de gemeenteraad van Zwolle.

Er zijn een aantal maatregelen genomen, waaronder nestbehandeling. De maatregelen zijn diervriendelijk en gericht. Er zijn 718 nesten en 3.800 eieren behandeld conform de methode waar het insmeren van volgroeide eieren voorkomen wordt. Dat komt er op neer dat 81% van alle waargenomen eieren behandeld konden worden. De groei van het aantal ganzen is hiermee verkleind en een trendbreuk op de extreme groei is hiermee ingezet.

Overige maatregelen

Op de hotspotlocaties voor ganzen zijn maatwerkgerichte maatregelen genomen. De eilandjes bij Winkelcentrum Stadshagen en Ittersumerpark zijn in passende hekken gezet. Hierdoor broeden ganzen niet meer op deze plek. Een aantal gazons is ingezaaid met speciaal graszaad die ganzen niet lekker vinden. Dit is onder andere uitgevoerd in Twistvlietpark en ligweide van de Milligerplas. Het speciale graszaad wordt in het volgende groeiseizoen (voorjaar van 2023) herhaald zodat de gewenst grasdichtheid gerealiseerd kan worden. Dit moet er toe leiden dat ganzen op andere plekken gaan foerageren. Een voetenhek is geplaatst bij Milligerplas. Rondom de schaatsvijver van Dobbe worden nog nadere maatregelen genomen. Aan de Zwartewaterallee wordt een proef gedaan met het inplanten van vlasplanten. De ganzen vinden vlasplanten niet fijn en dat moet de ganzen weerhouden zich op deze plekken te begeven.

Tellingen

Uit de zomer- en wintertelling is goed waar te nemen dat de aantallen Canadese en Grauwe gans met honderden is toegenomen. Het aantal ganzen is weliswaar wel toegenomen, maar de verwachting is dat de groei nu geremd is en niet exponentieel doorgroeit. Om dit feitelijk aan tonen is langere monitoringsduur nodig.

Op de website van gemeente Zwolle is een aparte pagina ingericht over ganzen. Het gedrag van ganzen staat uitgelegd  op 25 informatieborden in de stad. En bij de Stadshoeve en de Commissarissenlaan zijn gesprekken gevoerd en meer uitleg gegeven over het gedrag van ganzen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat het
voeren van bijvoorbeeld brood aan ganzen ertoe leidt dat de keel van de gans vetter wordt en daardoor meer lawaai maakt. De gemeente monitort wat naar de toekomst toe nog gewenst is om aanvullende maatregelen te nemen.

De eerste bevindingen worden gecommuniceerd met inwoners. De website wordt bijgewerkt met de laatste informatie uit de eerste bevindingen. In het voorjaar 2023 wordt opnieuw een bewonersavond gehouden.

Gerelateerde artikelen

Back to top button