Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

Gokverslavingen lijken toe te nemen door (online)gokreclames

Zwolle – Er komen bij Tactus meer vragen binnen over online gokverslaving. Hierdoor lijkt het een toenemende
verslaving. Een fundering in cijfers hiervoor, ontbreekt echter nog. Dit staat in de beantwoording van vragen van het CDA en de ChristenUnie door wethouder Paul Guldemond.

Een gokverslaving kan leiden tot zware financiële problemen maar ook tot werk-, gezins- en relatieproblemen. Hierom maken verschillende organisaties zoals Tactus en Jellinek zich zorgen over de ontwikkeling van het online gokken.

Kwetsbaar

Reclames kunnen een prikkel zijn om te gaan gokken. Dit geldt zeker voor kwetsbare inwoners. Of er ook daadwerkelijk een toename in het aantal gokverslavingen is vanwege de reclames, is niet bekend. Landelijk wordt door partijen informatie verzameld om hier een uitspraak over te kunnen doen.

Tactus heeft regionaal de opdracht om verslavingspreventie uit te voeren, die tot doel hebben om mensen weerbaarder te maken. In de preventiecampagnes van Tactus waarschuwt Tactus nu al extra voor online gokken. Op diverse internet platforms laten ook ervaringsdeskundigen van Tactus hun zorgen horen over de gokreclames.
In 2023 worden digitale schermen in de stad geplaatst. Hierop zou een boodschap uitgezonden kunnen worden over online gokken.

Minister Weerwind van rechtsbescherming heeft afgelopen week besloten om online gokreclames vanaf 1-1-23 en verder in toenemende mate te verbieden. Om die reden neemt Zwolle nu geen lokale acties, zoals een verbod. Wel ziet zij mogelijkheden om een verbod op gokreclame in de openbare ruimte in een gemeentelijke verordening door de raad te laten vaststellen. Gokreclame in bushokjes, op digitale schermen, in europanelen en AO displays in Zwolle kan hiermee worden voorkomen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button