BouwNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Gemoederen lopen hoog op bij debat over IJsselcentrale terrein

Zwolle – Maandagavond om 19.30 uur was er in de gemeenteraad een debat over de visie voor het gebied rondom de voormalige IJsselcentrale Harculo. De gemoederen liepen hoog op en de vergadering liep behoorlijk uit.

Spanning groei en natuur

De meeste partijen maakten zich bij dit thema druk over de spanning tussen het groeien van de stad en de natuur. Vooral D66, in de persoon van Sonja Paauw, was daar fel op. Ook van de insprekers deze avond hoorden we dat de gewenste combinatie van recreatie en bewonen niet realistisch is. Wanneer er 570 woningen bijkomen, was de argumentatie, komen er zo’n 1200 mensen bij met honden en katten, en nieuwe recreatie. Er is een struinpad  genoemd door de uiterwaarden en een noordelijke en zuidelijke haven tegen twee natura 2000 gebieden aan, tevens een stadsstrand. Dit zou teveel drukte oproepen en ook mensen van de andere kant van de stad aantrekken.

Nuances

De ene partij was iets genuanceerder dan de andere over dit onderwerp. Zoals gezegd, D66 was fel, en wil graag meer onderzoeken of wonen op iets grotere afstand van de uiterwaarden mogelijk is, of misschien hoogbouw. De VVD vindt het een win-win situatie, omdat het gebied natuurinclusief gebouwd gaat worden, en er vrij veel woningen bijkomen, wat echt nodig is. Zij is ook blij met de verdeling van 30/40/30 sociale huur/goedkope koop/duurdere koop. Tevens vraagt zij in de woorden van Schelto Bus om een aanpassing aan het kruispunt Jan van Arkelstraat/Commissarislaan.

Recreatie light

ChristenUnie ziet het plan wel zitten en wenst ook recreatie voor de nieuwe bewoners, maar dan wel één die geen schade aan de natuur aanbrengt. Een vorm van ‘recreatie light’ dus. Reinier Mulder refereerde wel aan het cultuurhistorische karakter van het gebied, mede omdat zijn vader er is opgegroeid en heeft gewerkt. Voor veel Zwollenaren is het een bijzondere plek. Dat zegt ook wethouder Ed Anker. Het heeft heel lang geduurd, zegt hij, voordat men er aan toe was de plek op te knappen, en het wordt mooier dan ooit. De PvdA vindt dat de gebiedsvisie te abstract is, en weet eigenlijk niet waar ze mee instemt. Dat pareert de wethouder door te zeggen dat deze visie slechts één stap is op de weg naar volledige uitvoering van de plannen, en het gaat van grofmazig naar fijn.

De plannen voor de voormalige IJsselcentrale zijn compleet.

Ingezoomd

Swollwacht vraagt met name of het bewust is geweest dat de hengelsportvereniging, met vele leden, niet is meegenomen in de plannen. Evelien Bijleveld roemt de inspanningen van deze club om goed te zijn voor de natuur. Nog meer partijen lieten van zich horen, zoals de Fietsersbond in de persoon van Edwin Koster en ‘De Stad Verbeeldt’ door Fieke van ’t Riet. Deze eerste pleitte ervoor om op sommige plekken de auto te verbieden, zoals bijvoorbeeld bij de geplande uitspanning, omdat het anders te druk zou worden. Ook pleit hij voor aparte fietsstroken op sommige plekken. Fieke van ’t Riet ziet de plek vooral als een mogelijkheid om goedkoop exposities te houden, en de natuur te verbinden met cultuur zoals bij de Anningahof of de IJsselBiennale.

Natura2000 gebied tussen terrein IJsselcentrale en IJssel in Foto © RTV Focus Zwolle

Natuur leidend

De wethouder benadrukt met klem dat de natuur leidend is in alle beslissingen, en dat er mogelijk een MER onderzoek komt (Milieu Effect Rapportage), maar daar moet nog een vooronderzoek voor worden gedaan. Hij zegt toe aan de raad om te komen met een tussentijdse evaluatie voordat het projectontwikkelingsplan er ligt, en dan met name over de invulling van de recreatie in het gebied.

De SP gooit het er op dat de ambities torenhoog zijn, dat we alles willen, maar dat er keuzes moeten worden gemaakt. Ze wil graag dat de verdeling van goedkoop en duur wonen op 40/40/20 komt (sociale huur/goedkope koop/ dure koop). GroenLinks is vooral blij met het plan, maar wil wel graag een onderzoek naar de biodiversiteit. Wat verstoort een uitbreiding van de stad daar eigenlijk? Anja Roelfs van Groen Links merkt op tegen het CDA dat deze de oplossing lijkt te hebben voor de woningnood, doordat deze partij pleit, net als de SP, voor goedkopere woningen. Zij denkt, zoals de VVD, dat woningen in elke categorie nodig zijn.

Vervolg

Besloten wordt dat de partijen nog even mogen broeden op de plannen en dat de stemming erover pas op 5 juli gaat plaatsvinden. De wethouder komt op termijn, na vragen van Swollwacht, met meer informatie over kleine woningen met een tuintje.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button