Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Gemeenteraad houdt infomarkt over besluitvorming AZC Zwolle

Zwolle – Op dinsdag 12 april 2016 wordt er een informatiemarkt gehouden waar belanghebbenden en geïnteresseerden met Zwolse fracties en individuele raadsleden in gesprek kunnen over het definitieve voorstel asielzoekerscentrum (azc).

In gesprek met fracties

Dinsdag 5 april presenteert het college van B&W het definitieve voorstel voor de huisvesting van vluchtelingen in het voormalig waterschapsgebouw. Na de centrale informatieavond op 20 januari jl. heeft het college diverse gesprekken gevoerd met belanghebbenden in aangrenzende buurten/wijken over met name de beheersbaarheid en de bespreekbaarheid. Dit leidt tot een uiteindelijk voorstel waarover de gemeenteraad op 19 april een besluit neemt.

Programma

Voorafgaand aan de besluitvorming wil de gemeenteraad iedereen de kans geven om op 12 april met Zwolse fracties/individuele raadsleden informeel in gesprek te gaan over het definitieve voorstel. Mensen die toch liever de hele gemeenteraad willen toespreken (formeel inspraakrecht) kunnen dit ook op deze avond doen. De informatiemarkt wordt gehouden in de centrale hal van Landstede aan het Dokterspad 2. De avond start om 19.30 uur, inloop is vanaf 19.00 uur. Na een centrale opening kan er tijdens verschillende rondes met Zwolse fracties worden gesproken, de rondes worden afgewisseld met momenten waarop mensen de raad als geheel kunnen toespreken. Ook via de e-mail kan gereageerd worden op het definitieve voorstel. De raadsgriffie zorgt dan voor verspreiding onder alle raadsleden. De input uit de informatiemarkt en alle e-mails gebruikt de gemeenteraad bij de afweging van het besluit over het asielzoekerscentrum dat op 19 april wordt genomen.

Aanmelden

Iedereen is welkom deze avond. Om te weten hoeveel mensen er naar de informatiemarkt komen, wordt men verzocht zich vóór vrijdag 8 april 12.00 uur aan te melden via azc@zwolle.nl onder vermelding van naam, adres, emailadres en telefoonnummer. Mensen die de hele raad willen toespreken (formeel inspraakrecht) dienen zich ook op deze manier aan te melden en moeten tevens vermelden namens wie ze komen inspreken. E-mails/brieven aan de gemeenteraad over het voorstel asielzoekerscentrum kunnen ook naar dit emailadres gestuurd worden.

Contact

Voor meer informatie over de besluitvorming van de gemeenteraad rondom het asielzoekerscentrum kan telefonisch contact opgenomen worden met de raadsgriffie via (038) 4 98 21 81.

Besluitvorming

De raadsvergadering over het asielzoekerscentrum vindt plaats op dinsdag 19 april om 19.30 uur in de Statenzaal van de Provincie Overijssel aan de Luttenbergstraat 2 te Zwolle*. Tijdens de raadsvergadering kan niet meer worden ingesproken. Dit kan alleen op 12 april 2016. De raadsvergadering is live te volgen via www.zwolle.nl/gemeenteraad.

*Deze locatie is gekozen omdat er in de Raadzaal en het Stadhuis bij grote belangstelling geen ruimte is i.v.m. de tijdelijke huisvesting van de bibliotheek.

Gerelateerde artikelen

Back to top button