KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Gemeenteraad debatteert maandag 26 september o.a. over het invoeren van een tarief op restafval

Zwolle – Maandag 26 september behandelt de gemeenteraad drie onderwerpen. In de Raadzaal debatteert de raad vanaf 19.30 uur over het invoeren van een tarief op restafval. Tegelijkertijd zijn er in de TaK-zaal debatten over de aangescherpte visie en doelen van het Sociaal Wijkteam (SWT) en de versnelde ontwikkeling van Breecamp-West. Inspreken over een onderwerp kan deze avond bij de start van de vergadering vanuit de Raadzaal of de TaK-zaal.

Invoeren tarief op restafval

Zwolle streeft naar een duurzamere toekomst, onder andere door minder (rest)afval te produceren. Het voorstel om vanaf 2023 de hoogte van de afvalstoffenheffing mede te laten afhangen van de hoeveelheid restafval ligt deze avond voor. Inwoners gaan daarbij een tarief betalen per keer dat ze restafval weggooien in de ondergrondse container. De gemeenteraad gaat in debat over deze wijziging van de afvalstoffenheffing.

Aangescherpte visie en doelen SWT

Het Sociaal Wijkteam (SWT) is opgericht om in de wijk ondersteuning en zorg op maat te bieden. In 2021 zijn de wijkteams geëvalueerd. Daarbij is er sprake van toename van taken voor het SWT. Dit geeft aanleiding om de visie en doelen van het SWT aan te scherpen. De gemeenteraad debatteert deze avond over de voorgestelde visie en doelen.

Versnelling ontwikkeling Breecamp-West

De huidige wooncrisis en de prijsstijgingen zorgen voor een schaarste aan toegankelijke en betaalbare woningen. Gezien de woningbouwopgave is onderzocht in hoeverre de bouw in Breecamp-West versneld kan worden ontwikkeld. De raad gaat hierover in debat.

Invloed uitoefenen

De uitgebreide agenda’s en vergaderstukken van de debatrondes op maandag 26 september zijn te bekijken op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 26 september 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl. Inbreng per e-mail over deze onderwerpen moet ook voor dit tijdstip binnen zijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button