KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieZorg & Welzijn

Gemeente Zwolle streeft naar bewustwording gevaar van vuurwerk

Zwolle – De gemeente Zwolle wil aansluiten bij het landelijk beleid om meer bewustwording te kweken over de gevaren van het afsteken van vuurwerk tijdens de oudjaarsavond. Dat blijkt uit een nota die portefeuillehouder en burgemeester Peter Snijders stuurt naar de gemeenteraad.

De raad heeft in 2019 op basis van een opinienota gedebatteerd over het onderwerp vuurwerk. Uit dit debat kwam naar voren dat voor een veilig en gezond oud & nieuw verandering in vuurwerkgebruik een stapsgewijs proces is, waarbij behoud van traditiebeleving en maatschappelijk draagvlak belangrijke bouwstenen vormen.

Drie pijlers

Zwolle zet wat betreft vuurwerk in op het faciliteren van vrijwillige vuurwerkvrijezones, het instellen van verplichte vuurwerkvrije zones bij kwetsbare objecten/gebieden en bewustwording van de gevaren en nadelige effecten van vuurwerk.

Door de politie wordt stevig ingezet op de opsporing van illegaal vuurwerkhandel.
Binnen Oost Nederland zijn vooral de ‘flexteams’ in de districten actief met deze opsporing. Dit heeft al tot mooie resultaten geleidt binnen de eenheid en ook binnen IJsselland. In Oost Nederland is nu al meer illegaal vuurwerk in beslag genomen dan vorig jaar. Men zet uiteraard in op handhaving.

Verboden categorieën

Sinds 1 december 2020 zijn de regels om vuurwerk af te mogen steken nog verder aangescherpt. Landelijk mogen vuurwerkverkopers en consumenten niet meer in het bezit zijn van vuurwerk- en geen vuurwerk meer afsteken, uit de categorie F3. Dit betreft knalvuurwerk (zoals rotjes); knalstrengen (zoals Chinese matten); enkelshotsbuizen (single shots) en vuurpijlen. Romeinse kaarsen en babypijltjes blijven ook verboden.

Kwetsbare locaties

De gemeente vindt het belangrijk om aandacht te hebben voor kwetsbare locaties en om die reden wijst ze een aantal plekken aan als verplichte vuurwerkvrije zones. Dit betreft o.a. de wijkboerderijen en dierenweides, evenals het ziekenhuis en de vluchtelingenopvanglocaties.

Volgens de burgemeester zet Zwolle  de komende jaarwisseling in op het communiceren over regelgeving, men zoekt aansluiting bij de landelijke campagne, directe communicatie met opvanglocaties voor vluchtelingen om hen voor te bereiden op de jaarwisseling in Zwolle, het vaststellen van criteria voor de carbidlocaties, en toezicht en handhaving in aanloop naar de jaarwisseling om overlast te beperken. Er zijn daarbij korte lijnen met de politie en in ieder geval met wijkboerderijen, en bewustwording, o.a. door uitbreiding van HALT bewustwordingslessen op basisscholen, groep 7 en 8.

Schade en letsel

Tijdens de jaarwisseling van 2021-2022 waren er ondanks het verbod 102% meer vuurwerk-
slachtoffers dan het jaar daarvoor. Ruim één op de vijf letsels is veroorzaakt door F1 vuurwerk (22%). Vorig jaar was dit 15% van het totaal. Het aandeel letsels door zwaar illegaal vuurwerk lag met 24 procent iets lager dan de vorige jaarwisseling (29%). Het aandeel van vuurpijlen, knalvuurwerk (14%) en ander consumentenvuurwerk (7%) is vergelijkbaar met het jaar ervoor.

De particuliere schade blijft hoog. Het betreft vooral schade aan woningen en auto’s. De totale schadëeis zeker nog hoger. In 2021-2022 betrof het 10 miljoen euro, in 2020-2021 8,5 miljoen euro en in 2019-2020 14 miljoen euro, exclusief medische kosten en schade van ondernemers (Verbond van Verzekeraars, 2022).

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button