KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieZorg & Welzijn

Gemeente wil niet dat gehandicapten zomaar een woning kiezen

Kosten verbouwingen rijzen de pan uit

Zwolle – De gemeente Zwolle wil graag dat gehandicapten bij een verhuizing een woning kiezen die zo dicht mogelijk bij hun behoefte ligt. Dit om te voorkomen dat er veel geld wordt gemoeid met aanpassingen van minder geschikte woningen. Het blijkt uit de beantwoording van vragen van de Zwolse fractie van de ChristenUnie door wethouder Dorrit de Jong.

Volgens de ChristenUnie is hiermee het VN-verdrag voor de rechten van de gehandicapten in het geding. De wethouder ziet dat anders. Het belangrijkste doel van het VN verdrag, zegt zij, is om vast te leggen dat iedereen – met of zonder een beperking- zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan de samenleving. De Wmo 2015 geeft aan dat inwoners ook zelf verantwoordelijk zijn voor oplossingen bij maatschappelijke participatie. Gemeenten
faciliteren daar waar nodig.

Rol van de gemeente Zwolle

De gemeente Zwolle is al langere tijd bezig met het VN verdrag voor mensen met een handicap. Zo neemt ze bijvoorbeeld ook deel aan het landelijke koplopersprogramma van de VNG. Dit programma zorgt er voor dat gemeentes makkelijker kunnen samenwerken en het biedt ondersteuning bij vraagstukken. Daarnaast neemt Zwolle als gemeente ook deel aan een regionale werkgroep over het VN verdrag. In Zwolle werkt men vanuit het VN Verdrag al met een Plan van Aanpak en een jaarlijks Actieplan, waarin beschreven staat wat de gemeente doet om invulling te geven aan het VN verdrag.

Een voorbeeld hiervan is dat ze rekening houdt met toegankelijkheid bij gebiedsontwikkelingen en overige plannen in de openbare ruimte. Ze heeft verder oog voor fysieke, sociale en digitale toegankelijkheid. Hierin werkt Zwolle nauw samen met Toegankelijk Zwolle, de belangenbehartigersgroep die zich inzet voor een inclusief en toegankelijk Zwolle.

Beleidsplan diversiteit en inclusie

Op 19 december 2022 is het beleidsplan Diversiteit en Inclusie vastgesteld door de gemeenteraad van Zwolle. Dit beleidsplan is tevens een uitwerking van de lokale inclusie agenda (LIA) van Zwolle. Het doel van de LIA is om mensen met een beperking, mentaal of fysiek, te kunnen laten meedoen in de samenleving. Aangezien inclusie breder loopt dan alleen toegankelijkheid van mensen met een beperking zoals is opgenomen in het VN Verdrag Handicap, is ervoor gekozen om een breder beleidsplan dan alleen een Lokale Inclusie Agenda van Zwolle te ontwikkelen.

Over de uitkomst van een procedure door een inwoner tegen de gemeente hierover wil de wethouder niet speculeren.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button