BouwNieuws uit Zwolle

Gemeente praat belangstellenden bij over herinrichting Stationsplein

Zwolle – Woensdagavond stond de gemeente Zwolle met ongeveer zeventig geïnteresseerde stil bij de ontwikkelingen aan de stadszijde van het station. Tijdens deze maandelijkse informatiebijeenkomst, genaamd het Spoorcafe, in het Combi-gebouw passeerden diverse onderwerpen de revue.

Herinrichting Oosterlaan en Westerlaan

Eind januari gaven bewoners aan de Oosterlaan en Westerlaan tijdens een speciaal voor hen georganiseerde bijeenkomst aan wat zij belangrijk vinden bij de toekomstige herinrichting van de Westerlaan en de Oosterlaan. Omgevingsmanager Leontien Benders vertelde tijdens het Spoorcafé over het proces om te komen tot deze herinrichting. Ze stond daarbij onder andere stil bij de uitgangspunten voor het nog te maken ontwerp: het vergroten van de leefbaarheid, een groenere uitstraling, een rustig straatbeeld, het verwijderen van fietsparkeren op stoepen, het zoveel mogelijk behouden van bestaande bomen en het terugbrengen van de negentiende eeuwse allure. Tijdens de bewonersbijeenkomst in januari had de gemeente al veel waardevolle input verkregen maar die werd extra aangevuld met die van de bezoekers van het Spoorcafé.

tekst gaat verder onder de foto

Bouw ondergrondse fietsenstalling en herinrichting openbare ruimte Stationsplein en Stationsweg

De bouw van de ondergrondse fietsenstalling staat op het punt te beginnen. Hedwig Verelst, omgevingsmanager van Boskalis Nederland, lichtte de werkzaamheden en planning van de ondergrondse fietsenstalling en de herinrichting van de openbare ruimte op het Stationsplein en de Stationsweg toe. Van 11 maart 2019 tot en met 15 mei 2019 worden voorbereidende werkzaamheden getroffen voor de bypass van de Stationsweg richting de Westerlaan en het vervangen van het riool bij de gevel van het stationsgebouw. In de periode 16 mei 2019 tot en met 5 juli 2019 wordt de bypass gerealiseerd en worden de CSM-wanden aan de lange zijde van de toekomstige stalling en de riolering ter plaatse van Starbucks aangebracht.

Van 6 juli 2019 tot en met 1 mei 2020 wordt de ondergrondse fietsenstalling gebouwd en de openbare ruimte op het Stationsplein en Stationsweg heringericht. De laatste fase, de afbouw van de ondergrondse fietsenstalling en de herinrichting van de openbare ruimte op het Stationsplein, duurt van duurt van mei tot en met augustus 2020. De verkeerssituatie op en in de straten rondom het Stationsplein verschilt per bouwfase. Voetgangers en fietsers hebben altijd doorgang. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid.

Stationsentrees

Bij zo’n mooi heringericht plein horen natuurlijk passende stationsentrees. Paul Schulten, projectleider bij gemeente Zwolle nam de bezoekers van het Spoorcafé kort mee terug naar het Ontwikkelperspectief voor het stationsgebied Zwolle dat de gemeenteraad in 2017 vastgesteld heeft. Het Ontwikkelperspectief voor het stationsgebied Zwolle beschrijft de ambities die de gemeente Zwolle, de provincie Overijssel, NS en ProRail hebben met dit gebied. Het zet de koers uit voor de komende vijftien tot twintig jaar. Het is een kader waarbinnen deelprojecten zoals de ondergrondse fietsenstalling, de passerelle en de openbare ruimten verder worden uitgewerkt. Daarnaast geeft het inspiratie voor de invulling van de pleinen, straten, gebouwen en vrijkomende terreinen.

Aansluitend lichtte Jeroen van Schooten van Team V Architectuur kort de verschillende scenario’s toe voor de hoofdentree van het station ter hoogte van de huidige winkeltjes en de entree ter hoogte van het Kamperlijntje. Jasper Nijveldt van Karres+Brands nam de bezoekers van het Spoorcafé vervolgens mee in de verschillende modellen voor de inpassing van de passerelle in relatie tot het naastgelegen combi-gebouw.

Doorpraten aan tafels

Na de plenaire presentaties gingen de bezoekers in drie rondes van twintig minuten aan verschillende tafels met de sprekers en overige betrokkenen in gesprek om door te vragen, mee te denken en hun mening te geven over de verschillende onderwerpen. De opbrengst van de gesprekken aan tafels werd aan het eind van de avond centraal teruggekoppeld aan de bezoekers. De avond werd om half tien afgesloten met een informele borrel.

Gerelateerde artikelen

Back to top button