BouwNieuws uit ZwolleVoorpagina

Fietspaal in de weg? Gemeente Zwolle maakt ze flexibel

Landelijke proef paaltjes fietsvriendelijk maken

Hoogtepunten van het verhaal
  • Beter zichtbare paal
  • Flexibele paal
  • Paal op duidelijke plek
  • Ribbelmarkering

Zwolle – Uit landelijk onderzoek blijkt dat ongeveer 60 procent van alle fietsers, die in het ziekenhuis belanden, slachtoffer is van een eenzijdig ongeval. De gemeente Zwolle wil dit percentage in eigen stad omlaag brengen. Daarom zijn alle obstakels in fietsroutes in kaart gebracht.

Voor ieder stadsdeel is een kaart gemaakt met daarop waar zich heuveltjes en paaltjes bevinden en welke van deze heuveltjes en paaltjes noodzakelijk zijn en welke niet. De kaarten zijn ook te bekijken bij de Wijkservicepunten en in het informatiecentrum in het Stadskantoor.

kaart met fietspalen en heuveltjes

Hinderlijke fietspalen in beeld

Enige tijd geleden riep de gemeente fietsende Zwollenaren op om via de website van de gemeente Zwolle hun hinderlijke fietspaal te melden. Ruim 1.000 keer werd er een stem uitgebracht. Met deze input zijn de wijkteams samen met leden van de lokale afdelingen van Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond verder gegaan om de nog ontbrekende obstakels te beoordelen. Dit heeft geresulteerd in een kaartbeeld per stadsdeel waarop alle paaltjes en heuveltjes staan die verwijderd worden, blijven staan of worden aangepast.

Proef met flexibele fietspaal

Paaltjes die als hinderlijk zijn aangemerkt maar die vanwege de verkeersveiligheid wel moeten blijven staan, passen ze aan. De gemeente Zwolle doet mee met een landelijke proef om op plekken waar fietspaaltjes wel nodig zijn, de paaltjes fietsvriendelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld door de paal beter zichtbaar te maken, hem op een duidelijke plek te plaatsen of te kiezen voor een flexibele paal.

 

Bij de Isala Klinieken (aan het einde van de Doctor van Heesweg, richting het Westerveldsepad) staat een flexibele proefpaal met daarbij in de weg een ribbelmarkering. Deze ribbelmarketing zorgt dat het paaltje beter wordt ‘aangekondigd’.

Aan de Vondelkade, ter hoogte van de fietstunnel, is de oude fietspaal verplaatst en beter zichtbaar gemaakt. Ook hier heeft de gemeente in de weg een ribbelmarkering aangebracht. Op basis van ervaringen met deze proefpalen bepaalt de gemeente wat de uiteindelijke inrichting wordt voor de paaltjes die in onze stad blijven staan. Het is de bedoeling dat alle Zwolse fietspaaltjes een uniforme uitstraling krijgen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button