Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

Er komen extra plekken voor Oekraïense vluchtelingen

Zwolle – De gemeente Zwolle gaat nog 225 aanvullende plekken realiseren voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in het kantoorgebouw Vermeer aan de Dokter van Deenweg 14 en 8 additionele plekken in het
Dominicanenklooster. Dat staat in een nota die wethouder Sociaal Domein, Dorrit de Jong, stuurt aan de gemeenteraad.

Met deze opvang wil het college van burgemeester en wethouders de veerkracht van de betrokkenen vergroten.

Tot nu toe

Tot nu toe zijn er 435 plekken gerealiseerd. De vraag was begin maart vanuit de rijksoverheid om 1000 plekken te realiseren. Daarna was de vraag 2000 plekken in onze regio. In de besluitvormende raad van 19 april is daarvoor
een krediet beschikbaar gesteld van € 8.346.000.

Hoewel we de gemeente zich nog bevindt in de opstartfase zijn de eerste ervaringen goed. Er hebben zich geen
noemenswaardige incidenten voorgedaan. De Zwolse samenleving heeft in korte tijd veel voor elkaar gekregen, door met elkaar de schouders eronder te zetten. Veel inwoners en organisaties hebben hieraan een bijdrage geleverd.

Extra plekken nu

Zwolle vangt met de nieuwe maatregelen in totaal ca. 850 vluchtelingen uit Oekraïne op, waarvan 575 op Oosterenk. Gelet op de schaal van de opvang in het gebied Oosterenk is er extra aandacht voor de leefbaarheid in en rondom de opvanglocaties om eventuele overlast te voorkomen. Met het oog op de opvang van
kinderen worden aanvullende voorzieningen ingericht voor o.a. basisonderwijs, kinderopvang en speelvoorzieningen nabij de opvanglocaties op Oosterenk in het naastgelegen kantoorgebouw Breughel.

Vluchtelingen uit gastgezinnen krijgen de mogelijkheid om over te stappen. Ook krijgen de vluchtelingen leefgeld.

Toename voor de toekomst

Het Rijk heeft de Veiligheidsregio’s inmiddels gevraagd om nog eens 1000 plekken extra voor Oekraïners
te realiseren met het oog op de landelijk volledige bezetting van de opvangplekken die wordt verzien eind
mei 2022. In overleg met de Veiligheidsregio wordt gekeken hoe deze additionele 1000 plekken
gezamenlijk kunnen worden ingevuld. Het Rijk geeft als streefdatum voor realisatie van de 2000
opvangplekken 23 mei 2022 en als streefdatum voor realisatie van de additionele 1000 opvangplekken
23 juni 2022.

Gerelateerde artikelen

Back to top button