Kunst & CultuurNieuws uit ZwolleVoorpagina

De Poseidon en Amphitrite van het Drostenhuis op transport voor restauratie

Anderhalf miljoen euro kostende renovatie Drostenhuis gestart

Zwolle – Op het eerste gezicht zou je denken dat het om een draaiorgel gaat, maar niets in minder waar. Op de oplegger op de Melkmarkt stond donderdagochtend een bijzonder object. De kroonlijst van de gevel van het Drostenhuis. In vakjargon de ‘attiek’.  Deze houten gevelversiering ging op transport naar de werf van aannemer Hanzebouw. Daarmee is het grote onderhoud en de restauratie van het door brand getroffen Drostenhuis begonnen.

Er woedde een  korte maar hevige brand in het Drostenhuis in het najaar van 2017 . Deze brand veroorzaakte aanzienlijke schade aan het pand en de collectie. Voordat de renovatie van het gebouw kon beginnen heeft aannemer Hanzebouw het pand eerst schoongemaakt en gestript. Daarbij kwamen een aantal gebreken naar voren.

Doordat de gebouwen waren verzakt is er constructieve schade ontstaan aan de verdiepingsvloer en aan de begane grond vloer. Daarnaast bleek dat er zwam, een soort schimmel,  in het dakbeschot van de zolder zat. Ook was er sprake van achterstallig onderhoud aan daken, goten, gevels en schilderwerk.

Inmiddels is de schoonmaak afgerond en kon donderdag begonnen worden met de eerste werkzaamheden voor de restauratie van het gebouw. Gestart werd met het weghalen van de attiek van het Drostenhuis,  de uitbundig versierde witte houten kroonlijst bovenop de gevel van het gebouw. De komende dagen wordt de attiek in kleine delen verwijderd en daarna in een geklimatiseerde omgeving ontdaan van oude verflagen. Daarna start het herstel van houtrot en zwam in delen van de kroonlijst. Als alles is hersteld wordt deze weer terug geplaatst.

Dit najaar wordt de rest van het exterieur door de aannemer onder handen genomen. Het gaat dan om de daken, goten, gevels en schilderwerk. Komend voorjaar is het interieur van het Drostenhuis aan de beurt. Wanneer het pand wordt opgeleverd is nog niet te zeggen.

Anderhalf miljoen euro

De totale kosten voor het herstel van de verborgen gebreken en het achterstallig onderhoud zijn geraamd op € 1.450.000,- en komen voor rekening van de gemeente Zwolle die sinds 2018 de eigenaar is van het pand. De gemeente probeert op haar beurt deze kosten te dekken via subsidies bij het Rijk en de provincie Overijssel. Na de zomer moet blijken of de subsidies worden toegekend.

Foto’s © Peter Denekamp

Het Drostenhuis is een statig pand met een baksteen gevel uit de 16de eeuw. Opvallend is de rijk versierde attiek, getooid met de beelden van Poseidon en Amphitrite en een wereldbol. Deze gevelbekroning kwam tot stand in de jaren ’50 van de 18de eeuw toen Gerrit Albert Podt met zijn vrouw Aleida Anna Ens het pand na een forse verbouwing betrok. Het was de tijd van de kunst- en architectuurstijl rococo, die ook wel de Lodewijk de XV stijl wordt genoemd. De ornamenten die bij deze stijl horen, hebben uitbundige asymmetrische vormen.
Het belangrijkste decoratieve element is de rocaille, die men meestal centraal in de composities plaatste. Deze rocaille is een asymmetrisch schelpmotief. In het exterieur werden deze elementen vooral in geveltoppen, dakkapellen en ingangspartijen geplaatst. Ook in Zwolle zijn hier voorbeelden van te vinden. Het is dan ook geen toeval dat de rocaille centraal aan de bovenkant van de attiek van Melkmarkt 41 aanwezig is.

Gerelateerde artikelen

Back to top button