Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

D66 zorgen om PGB uitbetaling via trekkingsrecht

Sinds 1 januari 2015 is het zogeheten Trekkingsrecht van toepassing op de Persoons Gebonden Budgetten. De Sociale Verzekerings Bank is nu verantwoordelijk voor juiste en tijdige betaling van zorgkosten aan de zorgaanbieders. Vanwege zorgen hierover stelt de D66 vragen tijdens komende raadsvergadering.

Problemen bij SVB m.b.t. uitbetaling zorggelden

Drie weken na de invoering van het trekkingsrecht blijkt dat de SVB problemen heeft met het verwerken van de contracten van aanbieders en bij het uitbetalen van zorggelden. (Zie ook de uitzending van Nieuwsuur van woensdag 21 januari hierover waarin zelfs werd gemeld dat zorgverleners de zorg hadden opgeschort.) Uit gesprekken die Henk Schippers met diverse aanbieders in onze stad had, blijkt dat deze zaken ook gelden voor cliënten in Zwolle. Er bestaat onduidelijkheid over de hoogte van het nieuwe persoons gebonden budget, de hoogte van de mogelijke eigen bijdrage en de wijze van uitbetaling. En de SVB blijkt niet in staat te zijn om vragen hierover adequaat te beantwoorden. Ook blijkt dat de overdracht van gegevens van CIZ, via Zorgkantoor en gemeente naar de SVB traag is waardoor mensen in onzekerheid blijven.

De aanbieders vragen aandacht voor de gevolgen die deze onrust en onzekerheid zal hebben voor hun cliënten. Denk hierbij aan verergering van de problematiek, terugval in problemen en afglijden. Daarom blijven zij ondanks de onzekerheid de zorg gewoon leveren. “Er zijn enkele gevallen bekend waarin cliënten de zorg zelf (hopelijk tijdelijk) hebben stopgezet uit vrees de aanbieder niet te kunnen betalen,” aldus Henk.

In juli 2014 is via de VNG gewaarschuwd voor de negatieve effecten van een mogelijke Big Bang bij de invoering hiervan. De D66 fractie heeft daar eerder op 29 juli 2014 schriftelijke vragen over gesteld.

Raadsvragen

Maandag 26 januari stelt Henk Schippers in vervolg hierop de volgende vragen tijdens de raadsvergadering.

   • Is het college met ons van mening dat het mijden van zorg om procedurele redenen zeer ongewenst is.
   • Is het college met ons van mening dat continuïteit van de zorg van groot belang is om een zwaardere zorgvraag later te voorkomen?
   • Op welke wijze zet het college zich in om deze problemen te signaleren en waar mogelijk op te lossen?
   • Ziet het college mogelijkheden om de onzekerheid bij de burgers weg te nemen? En zo ja, welke, zo nee, waarom niet?

 

Uitzending Nieuwsuur (inschakelen op minuut 35!)

Gerelateerde artikelen

Back to top button