Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

D66: ‘Maak met de Batlamp Zwolle veilig voor mens en dier’

Zwolle – De gemeente heeft onlangs besloten om de looproute vanaf de parkeerplaats van het Provinciehuis naar Parkpaviljoen de Wezenlanden te verlichten. D66 wil van het college weten in hoeverre er rekening gehouden wordt met lichtverstoring voor vleermuizen. Volgens burgerraadslid Sander van Dijk zou de inzet van een zogeheten Batlamp uitkomst kunnen bieden.

Beschermde diersoort

Recentelijk werden de resultaten van het faunaonderzoek van de gemeente Zwolle bekend gemaakt. Uit dit onderzoek blijkt dat er verschillende bijzondere en beschermde plant- en diersoorten voorkomen, zoals vleermuizen.Van Dijk geeft aan dat de gemeente zich bewust is van de dieren. “Ze hebben een beschermde status volgens de Wet natuurbescherming en daarom wordt er al gewerkt om Zwolle een goede leefomgeving te laten zijn voor de vleermuis”. De gemeente doet dit bijvoorbeeld door in te zetten op natuurinclusief bouwen.

Lichtverstoring

Nu de looproute bij het Provinciehuis van het parkeerterrein naar het park verlicht wordt, wil D66 graag van het college weten of er ook hier voldoende aandacht is voor het fenomeen lichtverstoring. “De lichtgevoeligheid van deze dieren is een bekend probleem. Rijkswaterstaat gebruikt op strategische plekken al sinds 2011 de zogenaamde Batlamp, amberkleurige LED-verlichting, waardoor de verstoring van de leefomgeving voor vleermuizen beperkt wordt. We vragen daarom het college waar dit soort verlichting in Zwolle al gebruikt wordt; in hoeverre er voor de Batlamp gekozen wordt bij vervanging van huidige straatverlichting; en of er ook voor een dergelijke soort verlichting gekozen is bij de geplande verlichting in Park de Wezenlanden” aldus Sander.

D66 vindt het belangrijk dat Zwolle voor zowel mens als dier een goede leefomgeving is. “Door kleine aanpassingen te doen, zoals bij de keuze voor verlichting, beperken we de belasting op de omgeving”,  geeft Sander aan. “Ontwikkelingen die bijdragen aan de veiligheid en aantrekkelijkheid van de stad en daarbij rekening houden met de natuur of haar versterken zal D66 dan ook van harte ondersteunen en stimuleren.”

Gerelateerde artikelen

Back to top button