Nieuws uit Zwolle

‘College laat grote steken vallen rond nieuwe aanpak dyslexie’

D66 klimt in de pen

Zwolle – Maandag 7 juni debatteerde de raad over de nieuwe aanpak van dyslexie. De teksten hieronder zijn teksten van de zorgaanbieders dyslexie. Zes klachtpunten hebben zij formeel ingediend over de manier waarop de gemeente Zwolle tot nieuw beleid komt. De Zwolse fractie van D66 is eerder kritisch geweest over de handelwijze van het college rond de totstandkoming van nieuw beleid. Enige maanden terug vroeg D66 om een extern onderzoek naar aanleiding van het nieuwe beleid voor dagbesteding.

“Als gezamenlijke zorgaanbieders hebben wij via scholen veel voorbeelden gekregen van complete en correct ingediende schooldossiers die door gemeenteambtenaren (van de wijkteams) toch afgewezen zijn.”

“Al onze input is structureel genegeerd. Sterker nog, ten onrechte wordt in het verslag de indruk gewekt dat wij voor het door de gemeente voorgestelde combiscenario zouden zijn, terwijl dit helemaal niet het geval is.”

“Deze zogenoemde conclusie is er later eenzijdig door ambtenaren van de gemeente Zwolle ingezet. Dit is een buitengewoon kwalijke zaak!”

“We voelen ons niet serieus genomen en ervaren het traject tot nog toe als een rituele dans waarvan de uitkomst allang vast staat. Stelselmatig wordt niet met ons, maar over ons gesproken.”

Vertrouwen in de overheid begint bij het zijn van een betrouwbare overheid

Van de gemeente mag je als inwoner en organisatie verwachten dat zij betrouwbaar, onpartijdig en transparant is. De klachten van de aanbieders laten zien dat dit niet altijd het geval is en dat is kwalijk en onprofessioneel. Daarbij is de fractie ook kritisch op de tijd die het kost om tot een nieuwe aanpak te komen. Het heeft meer dan drie jaar geduurd om tot een voorstel te komen. Nu ligt er een voorkeursscenario waarvan de haalbaarheid van de inhoudelijke en financiële randvoorwaarden nog niet inzichtelijk is. De daadwerkelijke uitvoering laat nog op zich wachten.

Goed en passend onderwijs voor elk kind

Het uiteindelijke voorstel heeft onze instemming, mits we zeker weten dat kinderen die dyslexie hebben de hulp krijgen die zij nodig hebben. Normaliseren mag niet dogmatisch toegepast worden door het sociaal wijkteam. Dit omdat het risico daarvan is dat kinderen te lang de zorg ontnomen wordt die zij nodig hebben. Normaliseren is een term die het college gebruikt om aan te geven dat men kinderen zoveel mogelijk in hun normale omgeving wil helpen.

Ook gaat wethouder Van Willigen er in zijn voorstel vanuit dat het onderwijs binnen korte tijd de kwaliteit van het lees- en spellingsonderwijs op orde weet te brengen. zodanig dat men een besparing op zorg kan realiseren. Een grote onzekerheid gezien alle taken die het onderwijs reeds op haar bordje heeft. Zowel de onderwijs inspectie als PISA laten zien dat het onderwijs suboptimaal presteert op het gebied van taalonderwijs.

De wethouder stelt voor het extra geld dat het scenario oplevert te gebruiken voor het verbeteren van het onderwijs. Dat is heel nobel, maar laten we niet vergeten dat het geven van passend onderwijs een taak en verantwoordelijkheid is van het onderwijs zelf. De poortwachter (uit het voorstel) die de school helpt en controleert hangt tussen zorg en onderwijs in. D66 kan zich voorstellen dat de gemeente dit deels bekostigd. Met de komst van een poortwachter kan de rol van het sociaal wijkteam in het ondersteuningsteam op school waarschijnlijk een stuk kleiner worden.

Gerelateerde artikelen

Back to top button