KabelkrantNieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

PvdA Zwolle maakt zich zorgen over zorgpolis minima

Zwolle –  De Zwolse PvdA zet vraagtekens bij het voornemen van het college van burgemeester en wethouders om de zorgpolis voor minima aan te passen. Sinds 1997 zijn veel gemeenten begonnen een collectieve ziektekostenverzekering aan te bieden voor mensen met een laag inkomen, ook wel de gemeentepolis. Voor die tijd werkten gemeenten met een woud aan toeslagen, kortingen en declaratiemogelijkheden om inwoners te ondersteunen. Voor de gemeenten een boel werk in de uitvoering en voor mensen met een laag inkomen veel papierwerk en vooral heel veel stress.

De gemeentepolis bracht hierin verandering. Een simpel systeem waarin de gemeente mensen een toeslag geeft om hun premie te verlagen en vooral ook om het eigen risico af te kunnen kopen. In Zwolle maken hier bijna vierduizend personen dan ook jaarlijks gebruik van.

Tot de verbazing van de PvdA komt dit college nu met het voorstel om te stoppen met het aanbieden van de gemeentepolis om over te stappen naar verzekeren op maat. Daarover ging het debat op maandag 7 juni.

Het college onderbouwt deze keuze aan de hand van 5 criteria: Toegankelijkheid, passendheid, schuldpreventie, inkomensondersteuning en preventie van zorg en gezondheidsbevordering.

Toegankelijkheid

Het college geeft aan dat de gemeentepolis hier een plus heeft omdat er geen medische selectie plaatsvindt voor aanvullende pakketten. Maar ook dat dit geen groot probleem hoeft te zijn omdat er meerdere verzekeraars zijn die deze selectie ook niet hanteren.
Wat de PvdA fractie betreft is toegankelijkheid echter breder:
want hoe toegankelijk is het bijvoorbeeld dat mensen met een minimuminkomen straks 140 euro eigen bijdrage per persoon moeten gaan betalen?
Hoe toegankelijk is het dat er een drempelbedrag voor ondersteuning in het eigen risico van 120 euro zal worden gehanteerd in het nieuwe systeem? Juist de mogelijkheid om het eigen risico mee te verzekeren was voor veel Zwollenaren een enorm voordeel aan de gemeentepolis, het zorgde voor rust en zekerheid.

Door te kiezen voor verzekering op maat, gaat de onzekerheid juist toenemen. Hoe hoog schat de wethouder de kans op zorgmijding in? En hoe denkt het college dat tegen te gaan?

Passendheid

Het college geeft terecht aan dat de gemeentepolis vrij duur is voor mensen die weinig zorg gebruiken. En dat zij via de polis toch verzekerd zijn voor allerlei zaken waar ze waarschijnlijk geen gebruik van zullen maken. Maar deze mensen kunnen er in het huidige systeem ook al voor kiezen om een andere verzekering te nemen dan de gemeentepolis. Zet dáár dan op in, help die mensen met overstappen. Maar er is een groep, vooral met meer zorgbehoefte, waarbij de gemeentepolis wel goed aansluit. Waarom dan het kind met het badwater weggooien? Waarom zou de gemeentepolis niet behouden kunnen worden voor de groep Zwollenaren waarvoor de polis wel goed aansluit?

Schuldpreventie

Op het gebied van schuldpreventie deelt de PvdA de visie van het college. Deze is dat door nieuwe landelijke wetgeving er binnen de gemeentepolis en overige zorgverzekeringen beiden gewerkt moet worden aan het voorkomen van schulden. Hierbij is er dus geen voordeel bij het kiezen voor het één of het ander.

Inkomensondersteuning

Het college geeft aan dat de verzekering op maat een groot voordeel biedt op het gebied van inkomensondersteuning. Zwollenaren met een laag inkomen die geen gebruik maken van de gemeentepolis krijgen nu namelijk geen ondersteuning. In het nieuwe systeem zullen ze echter wel ondersteuning krijgen. Wat onze fractie betreft een vreemde redenering, de keuze om mensen met een gewone verzekering te ondersteunen kan ook gemaakt worden zonder de gemeentepolis af te schaffen.

Preventie van zorg

Het college geeft aan dat dit binnen de gemeentepolis beperkt gebeurt en dat het daarom dus geen meerwaarde heeft op een reguliere verzekering. De PvdA hoort dan graag waarom het college er blijkbaar niet voor gekozen heeft om hier binnen de gemeentepolis meer aandacht aan te besteden en waarom dat met behoud van de gemeentepolis niet alsnog zou kunnen.

Al met al

Samenvattend zijn zij er niet van overtuigd dat voor de inwoners met een laag inkomen in combinatie met hoge zorgkosten, het afschaffen van de gemeentepolis positief uitpakt. De polis zorgt voor rust en zekerheid voor de verzekerden, voor minder noodzakelijke ambtelijke capaciteit op het gebied van ondersteuning en de verbeteringen die onze fractie in het plan van het college leest, kunnen ook prima worden doorgevoerd met behoud van de gemeentepolis. Ze horen dus graag van de wethouder en de fracties hoe zij nu tot de conclusie komen dat het afschaffen van de gemeentepolis niet nadelig is voor deze inwoners met een hoge zorgbehoefte en een laag inkomen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button