Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

CDA Zwolle gaat de boer op met duurzame voedselproductie

Zwolle – Met drie ‘buitengebied’-bijeenkomsten inventariseert CDA Zwolle bij agrariërs in de gemeente hun kijk op de ‘groene wijk’ en duurzame landbouw. De partij vindt namelijk dat de Zwolse overheid te weinig initiatief neemt om een kans als duurzame lokale voedselproductie op te pakken.

Op donderdag 31 januari om 20.00 uur vindt de eerste bijeenkomst plaats in Golftuin in Zwolle-Zuid. Naast lokale fractieleden is Eddy van Hijum, gedeputeerde van provincie Overijssel, aanwezig om de bovenregionale kaders te duiden. Agrariërs in de groene gebieden rond Zwolle hebben allemaal een uitnodiging ontvangen. CDA Zwolle wil de agrarische ondernemers een podium bieden om hun wensen en kanttekeningen te duiden richting politiek en te horen wat hen elke dag bezighoudt.

Meer smaakbeleving uit je eigen omgeving

Fractievoorzitter Jan Nabers van CDA Zwolle motiveert de keuze voor deze bijeenkomsten: “Afgelopen jaar hebben alle Zwolse partijen op ons initiatief een handtekening gezet onder een motie ‘Stimuleren duurzame lokale voedselproductie’. Wij vinden echter dat uit de beantwoording van de gemeente niet de ambitie spreekt om hier mee aan de slag te gaan. Dat is jammer, want juist de actualiteit vraagt om een langetermijnvisie, waarin we als stad ons groene karakter kunnen tonen en met kortere ketens een bijdrage kunnen leveren aan meer smaakbeleving uit je eigen omgeving en een lagere CO₂-uitstoot.”

Kansen voor economie en toerisme

Een duurzame organisatie van voedselproductie biedt de regio kansen, stelt CDA Zwolle. Nabers: “Ik zie dat diverse bedrijven in de groene zone hier al op inspelen met boerderijwinkels, streekmarkten en de overstap naar biologisch. Het heeft veel voordelen op zowel sociaal-maatschappelijk, economisch als toeristisch terrein. Die kansen vragen een overheid met een visie.” Naast kansen voor een duurzame voedselfunctie vraagt het CDA de bezoekers op de bijeenkomsten naar hun mening over groene energieprojecten, zoals de bouw van windmolens en zonneparken.

Gerelateerde artikelen

Back to top button