Nieuws uit ZwolleVoorpagina

Bibliotheek naar gebouw Zeven Alleetjes

2013-zwolle-logo

De verhuizing van de centrale bibliotheek in Zwolle van de Diezerstraat naar de Zeven Alleetjes, aan de rand van de binnenstad, wordt wat burgemeester en wethouders betreft zo snel mogelijk gerealiseerd. Na een verbouwing kan de bibliotheek volgens het college en volgens de instelling zelf met allure de toekomst tegemoet in het pand waar nu nog de GGD zit. In het huidige bibliotheekgebouw aan de winkelstraat komt dan de ZARA. De ingebruikname van de bibliotheek kan media 2016, ZARA kan dan in de tweede helft van 2017 de deuren openen in het stadshart.

De centrale bibliotheek krijgt op de nieuwe locatie alle ruimte om het bibliotheekconcept verder te ontwikkelen. Op basis van uitgebreid onderzoek waren eerder vijf locaties geselecteerd die eventueel in aanmerking komen voor huisvesting van de bibliotheek. Criteria daarbij waren zaken als ruimte, beschikbaarheid, bereikbaarheid en kosten. De locatie aan de Zeven Alleetjes scoort goed op al die zaken.

Geen extra kosten

Inzet bij de verhuizing van de bibliotheek naar een toekomstbestendige locatie is steeds geweest dat daaraan geen extra kosten voor de gemeente zijn verbonden. In het voorstel dat burgemeester en wethouders nu aan de gemeenteraad voorleggen is dat mogelijk. Door de verkoop van het (gemeentelijk) pand voor de komst van ZARA kan de aankoop van en de verhuizing naar het GGD-gebouw aan de Zeven Alleetjes gerealiseerd voor de bibliotheek.

Niet voorhanden

Het voorstel van de verhuizing is een van de eerste besluiten van het nieuwe college. Eerder dit jaar sprak de gemeenteraad zich al uit over het onderzoek naar geschikte locaties voor de bibliotheek. Op basis van die discussie is nog eens gekeken of er in de binnenstad nog geschikte alternatieven bestonden voor de bibliotheek. Die is niet voorhanden. In het coalitieakkoord dat eerder deze maand gepresenteerd werd hebben ChristenUnie, D66, PvdA en VVD aangegeven (daarom) te kiezen voor de locatie aan de Zeven Alleetjes.

Impuls

Belangrijk onderdeel van het voorstel is niet alleen de versterking van de Zwolse bibliotheek maar ook de impuls voor het stadshart die ontstaat door de komst van ZARA. Op de plek van de bibliotheek in de Diezerstraat komt een ‘full concept’ vestiging van de internationale winkelketen. De verwachting is dat van de kledingwinkel een bovenregionale aantrekkingskracht uitgaat. Met een oppervlakte van ongeveer 4000 vierkante meter wordt de Zwolse vestiging de vijfde in Nederland met zo’n uitgebreide en brede opzet. Wat betreft uitstraling en omvang is dit concept uniek voor een ruime regio. De winkel is daarmee een impuls voor de Zwolse binnenstad, omdat de Zara ook voor bezoekers aan andere winkels in het stadshart zorgt.
Met de komst van ZARA blijft, vanzelfsprekend, de monumentale bebouwing aan Diezerstraat 80 gehandhaafd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Statenzaal. Delen van het bibliotheekcomplex die in de jaren tachtig zijn gebouwd worden gesloopt. Door nieuwbouw kan vervolgens een winkelpand gerealiseerd worden dat de aansprekende uitstraling heeft die Zwolle en ZARA wensen. De Statenzaal gaat geen onderdeel uitmaken van de winkel. De gemeente houdt dit deel in eigendom en zoekt daar een passende bestemming voor.

De gemeenteraad buigt zich op korte termijn over het voorstel van het college.

Gerelateerde artikelen

Back to top button