Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVerkiezingenVoorpagina

Ambities van Zwolse VVD voor een Hanzestad met lef

Zwolle – ‘Samen aan de slag’ vertelt de ambitie van de Zwolse VVD voor de komende jaren. De VVD zet de komende vier jaar in op een huis voor iedereen, genoeg banen, de beste zorg en een fijne, veilige stad. Het verkiezingsprogramma is op 11 december vastgesteld. “Met deze plannen blijft Zwolle mooi en wordt onze stad nog beter,” zegt lijsttrekker Johran Willegers.

Een huis voor iedereen

Zwollenaren zijn het er allemaal over eens: Zwolle is een stad waar het prachtig wonen is. De woningnood in onze stad is veel te groot waardoor een huis onbereikbaar en onbetaalbaar is. De enige échte oplossing is om er huizen bij te bouwen. Wij willen daarom dat er de komende jaren 15.000 (i.p.v. 10.000) woningen bijkomen, een nieuwe woonwijk dus. We willen niet alleen praten over woningen, maar ook echt aan de slag. Wat ons betreft bepaalt de nieuwe coalitie binnen 100 dagen waar die wijk komt en komt er een versnellingsteam zodat we die ambitie snel gaan omzetten in de bouw van huizen.

Genoeg banen

Ook blijft de Zwolse VVD werken aan welvaart. Vanuit de ambitie dat elke Zwollenaar een baan verdient en zichzelf en de stad kan helpen ontwikkelen. De liberalen willen daarom dat de gemeente in gesprek met bedrijven en sectoren waar een vraag naar instroom bestaat, zodat kansrijke banen kunnen worden aangeboden aan mensen, indien nodig door snel passende omscholing aan te bieden.

Vlot van A naar B

Om Zwolse banen te behouden, gaan we voor een goed bereikbare stad, over de weg, het spoor en het water. Een spoorterminal op Hessenpoort, om zo ook vrachtverkeer van de weg te halen, is een van de belangrijke punten.

Een fijne, veilige stad

Voor de Zwolse VVD is een Zwolle waar je in vrijheid en veiligheid kunt wonen cruciaal. Dat betekent dat straten en wijken veilig in worde gericht, zodat kinderen zonder vrees op straat kunnen spelen. Bovendien zet de VVD in op een zichtbare en effectieve aanpak van ondermijning en een Very Irritating Police (VIP) aanpak voor overlastgevers, waarbij lastpakken permanent op de huid worden gezeten en gecontroleerd. Leefbaarheid en openbare orde zijn speerpunten, wat ook blijkt uit het feit dat de VVD wil dat de gemeente gebedsoproepen kan beperken of verbieden als deze ongewenste effecten hebben.

De beste zorg

De afgelopen jaren is meer dan ooit gebleken hoe belangrijk gezondheid is. Sporten draagt daaraan bij en is bovendien leuk. De Zwolse VVD vindt dan ook dat iedereen moet kunnen sporten en zet zich daarom in om de huur voor sportverenigingen in gemeentelijke sportaccommodaties af te schaffen. Hierdoor kunnen de contributies naar beneden en kan iedereen meedoen.
Johran gaat samen met alle kandidaten aan de slag om die ambities waar te maken. “Ik ben trots op het verkiezingsprogramma en wil hard werken om onze oplossingen dichterbij te brengen. Samen met een fantastische lijst kandidaten wil ik mij hiervoor gaan inzetten. De wensen van de Zwollenaren zijn onze inspiratie. Dit programma is met hen vormgegeven. Ook de komende jaren blijven wij de Zwolse wensen graag meenemen.”

Gerelateerde artikelen

Back to top button