EconomieNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Als een zandloper over de IJssel

Duwboten die klapschepen voortduwen varen momenteel af en aan over de IJssel bij Zwolle. Ze brengen grond van het ene deelproject Ruimte voor de Rivier naar het andere om een grote voormalige zandwinplas ondieper te maken. Deze plas wordt opgenomen in een geulensysteem om extra hoeveelheden water af te voeren tijdens hoogwater op de IJssel. Met deze ‘zandloper-methode’ hergebruikt het Waterschap Drents Overijsselse Delta zoveel mogelijk toepasbare grond binnen het project om de zandwinplas te vullen.

Ruimte voor de Rivier Zwolle bestaat uit twee deelprojecten: Dijkverlegging Westenholte, waar naast het verleggen van de dijk ook geulen worden gegraven, en Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden. In het laatstgenoemde gebied ligt een oude zandwinplas die deel gaat uitmaken van het op dit moment gegraven geulensysteem. Deze zandwinplas wordt ondieper gemaakt, zodat het de doorstroming van het geulensysteem bevordert en daarnaast natuurontwikkeling een kans krijgt. Een hele klus, aangezien de plas 23 meter diep is en er in totaal bijna 1 miljoen kuub grond in verdwijnt. Dat zijn zo’n 5 miljoen kruiwagens. Aannemerscombinatie Van den Biggelaar/Ploegam B.V. voert het werk uit.

Bodemloze put

Grond die vrijkomt bij het graven van de geulen in het gebied bij Westenholte wordt in klapschepen geladen en met duwboten naar de zandwinplas gevaren. Daar lossen de schepen hun lading en varen weer terug voor een volgende vracht. Ook wordt grond uit Schelle-Oldeneel gebruikt voor het vullen van de plas. Beetje bij beetje wordt zo de ‘bodemloze put’ ondieper. Op dit moment is het voor de helft gevuld tot een diepte van 10 meter. De geul wordt uiteindelijk zo’n 4 meter diep.

Ruimte voor de Rivier Zwolle is het laatste jaar ingegaan en wordt naar verwachting eind dit jaar opgeleverd. Door letterlijk ruimte voor de IJssel te maken, wordt gewerkt aan de veiligheid van stad en achterland. Door het verleggen van de dijk ontstaat er een grotere uiterwaard en de geulen kunnen extra hoeveelheden water op een veilige manier afvoeren. De werking hiervan is vergelijkbaar met die van spitsstroken langs snelwegen.

Veiligheid én natuur

Niet alleen de IJssel, ook de andere Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl ze tussen de dijken maar weinig ruimte hebben. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand in de rivieren moet omlaag. Daarom geeft Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeentes en provincies onze rivieren op ruim dertig plaatsen meer ruimte. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het verbeteren van het landschap en de natuur in het rivierengebied én het creëren van extra recreatiemogelijkheden, Zo krijgt de locatie van de voormalige zandwinplas in de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden naast de functie voor veiligheid bij waterafvoer ook die van een aantrekkelijk gebied voor de zeldzame kwartelkoning.

klapschip_lost_lading_in_zandwinplas klapschip_op_ijssel

Gerelateerde artikelen

Back to top button