Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Aan de slag met je initiatief: inspiratie- en doe avond 21 januari

Hoogleraar Transitiekunde Jan Rotmans komt op 21 januari 2015 opnieuw naar Zwolle voor een tweede Kantelbijeenkomst. Deze avond is een vervolg op de succesvolle start van 3 april 2014. Doel van deze avond is mensen aan elkaar te verbinden en initiatieven verder te helpen en daardoor de leefbaarheid en duurzaamheid van Zwolle verbeteren.
Tijdens de bijeenkomst staan we stil bij grote ontwikkelingen die zich op dit moment in onze samenleving voordoen. Al deze ontwikkelingen vragen om een omslag, ofwel een ‘kanteling’, van de samenleving. Het is de bedoeling om een mix van inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en ambtenaren van gemeente en provincie bij elkaar te brengen. Zij nemen samen een ingebracht vraagstuk of idee onder de loep. Door inwoners en professionals aan elkaar te koppelen wordt de slagkracht vergroot en daarmee de kans op succes. Onder leiding van een facilitator wordt gewerkt aan een plan van aanpak om het vraagstuk een succesvolle boost te geven.

Bevlogen Zwollenaren

De organisatie is in handen van Zwolle-in-Transitie (ZiT), een beweging van bevlogen Zwollenaren, die zonder winst-oog-merk ‘bottom-up’ initiatieven verder helpt en daarmee de kanteling versnelt. Samen brachten zij in april dit jaar Jan Rotmans, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, naar Zwolle.
Rotmans is met ruim tweehonderd publicaties een wetenschappelijk expert op het gebied van o.a. klimaatverandering, global change en duurzame ontwikkeling. Met zijn speeches op Kantelbijeenkomsten spoort hij iedereen aan om met ideeën te komen en daarmee (de eigen) leefomgeving te verbeteren.

Bijeenkomst

De eerste Kantelbijeenkomst voor de Regio Zwolle trok zeer veel belangstelling. Veel inwoners, professionals uit het bedrijfsleven en ambtenaren voelden zich aangesproken door het thema. Dat genereerde zoveel energie en Kantel-initiatieven dat ZiT is doorgegaan. De groep heeft in de tussentijd initiatieven gebundeld en onderzocht welke duurzame ideeën er nog meer leven in de stad.
Op deze tweede bijeenkomst komt de hoogleraar Transitiekunde terug naar Zwolle, niet alleen met een betoog, maar ook om mensen met een Kantel-initiatief of idee verder te helpen.

Inbreng en toegangsticket

Mensen die deze avond een Kantel-initiatief of vraagstuk willen inbrengen kunnen dit aandragen via www.zwolleintransitie.nl. Via deze weg is ook een toegangsticket aan te schaffen. Op de site staat meer informatie vermeld over de bijeenkomst en ZiT. De locatie van de tweede Kantelbijeenkomst is Hogeschool Windesheim en de toegangsprijs is €15,-.

 

Info Zwolle in transitie

 

ZiT_flyer_werkbijeenkomst_def

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button