Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

175 extra opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen op Oosterenk in Zwolle

Zwolle – Door de voortdurende oorlog in Oekraïne verwacht het Rijk dit jaar landelijk meer opvangplekken nodig te hebben voor Oekraïense vluchtelingen. Voor de elf gemeenten in de Veiligheidsregio IJsselland betekent dit dat er voor 1 juli 2023 700 nieuwe plekken bij moeten komen. De gemeente Zwolle gaat daarom een vierde opvanglocatie op Oosterenk inrichten. Het gaat om 175 opvangplekken in kantoorgebouw Rembrandt vanaf dit voorjaar. Het college van B en W heeft hiertoe besloten. Voor omwonenden wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd. 

Het kantoorpand Rembrandt (Dokter van Deenweg 50) kan plek bieden aan 175 vluchtelingen. In eerste instantie voor een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging voor zover nodig. Mocht het nodig zijn gezien de wettelijke opdracht, dan wil de gemeente hier eventueel ook ruimte bieden aan statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning).

Oekraïense school en zorgpost

Op Oosterenk verblijven nu 556 Oekraïense vluchtelingen. Vorig jaar is er een Oekraïense school ingericht waar onderwijs wordt gegeven aan zo’n 130 kinderen, variërend van peuteropvang tot en met voortgezet onderwijs. Ook heeft de gemeente in het najaar een zorgpost geopend. Vorige week vrijdag 27 januari is deze officieel geopend

Foto © Pedro Sluiter

 

Opvang in Zwolle

Op dit moment zijn er in Zwolle drie locaties waar Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. Het gaat om plekken in het noodgebouw van Berkumstede van zorgorganisatie Driezorg en in de Hoofdhofkerk in Berkum, in een deel van het Dominicanenklooster aan de Assendorperstraat en in drie kantoorgebouwen op Oosterenk (Ruysdael, Kantoorvilla en Vermeer). Naast de hierboven genoemde locaties zijn er in Zwolle ook vluchtelingen ondergebracht bij gastgezinnen. Zwolle gaat met deze vierde locatie ruim 950 Oekraïense vluchtelingen opvangen: ongeveer 140 in gastgezinnen en zo’n 810 Oekraïners in de gemeentelijke opvang. Met de uitbreiding van 175 extra plekken voldoet Zwolle aan de nieuwe taakstelling van het Rijk.

Foto © Pedro Sluiter

Begeleidingscommissie en omwonenden

Natuurlijk vraagt uitbreiding van de opvanglocatie voor Oekraïners om extra aandacht voor de leefbaarheid in en rondom de opvanglocaties. Daarvoor is eerder een begeleidingscommissie ingesteld, waarin bewoners en ondernemers uit de omgeving met elkaar overleggen. Zij zijn over het besluit van deze vierde locatie geïnformeerd en uitgenodigd om als commissie hierover bijeen te komen. Omwonenden ontvangen deze week een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst.

Meer informatie en een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden over de opvang van Oekraïense vluchtelingen is te vinden op www.zwolle.nl/Oekraïne.

Gerelateerde artikelen

Back to top button