EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Zwolse stimulans voor sectoren ‘health and care’, nieuwe materialen en logistiek

Zwolle blijft inspelen op economische kansen voor de stad en de regio. Om een bloeiende, aantrekkelijke stad voor werknemers en werkgevers te zijn en blijven wil het college de komende vier jaar 450 duizend euro beschikbaar stellen voor drie projecten in de sectoren ‘health and care’, ‘nieuwe materialen’ en ‘logistiek’. Het gaat dan om drie lopende projecten: het Health Innovation Park, het Polymer Science Park en de Havenregio Zwolle-Kampen-Meppel. Dit stelt zij voor aan de gemeenteraad.

Het college wil hiermee een innovatief ondernemersklimaat ontwikkelen en de werkgelegenheid bevorderen voor Zwolle en de 19 buurgemeenten binnen de economische samenwerking ‘Regio Zwolle’.

Health Innovation Park

Het Health Innovation Park (HIP), het platform voor zorgaanbieders, ondernemers, kennisinstellingen, zorgverzekeraars en overheid in de regio Zwolle, helpt kansrijke innovatieve ideeën voor te realiseren, die bijdragen aan de verbetering van het maatschappelijk en economisch rendement van de regio Zwolle, en worden begeleid van idee tot realisatie met professioneel, onafhankelijk en praktijkgericht advies. Het HIP richt zich op transitie van de tweedelijnszorg naar eerstelijnszorg en op het vergroten van de zelfredzaamheid, en op het vernieuwen en optimaliseren van bedrijfsprocessen en medische toepassingen.

Polymer Science Park

De Regio Zwolle wil uitgroeien tot dé kunststofregio. Het Polymer Science Park draagt hieraan bij door de  industriële broedplaats te zijn voor de kunststofindustrie. Een open innovatiecentrum voor toegepaste kunststoftechnologie, dat focust op onderzoek naar (high) performance polymeren, waaronder composieten, rubbers, engineering plastics, coatings en biopolymeren. Een plaats waar bedrijven en kennisinstituten met elkaar samenwerken.

Het Polymer Science Park (PSP) zet een volgende stap in haar ontwikkeling. Het PSP heeft de ambitie zich te ontwikkelen als loket voor ondernemers met technisch inhoudelijke vragen op het gebied van industrieel toegepaste kunststoftechnologie. PSP is daarbij ook een belangrijk kennisplatform, en een leerwerkplek voor studenten. Startups en andere bedrijven biedt PSP onderdak.

Logistiek

Logistiek wordt in de Regio Zwolle inmiddels ook stevig aan de weg getimmerd. Speerpunten daarbij zijn het vergroten van de sociaal-economische effecten door de verbetering van de infrastructuur en bereikbaarheid, het organiseren van een regionaal havenbedrijf, het realiseren van meer lading en vervoer over het water, betere profilering en het stimuleren van kennis en innovatie. De regio is het afgelopen jaar op de Logistieke Kaart van Nederland gestegen van de 20e naar de 8e plek.

Eigen benen

Burgemeester en wethouders van Zwolle vinden de financiële bijdrages nu nodig omdat de projecten nu nog in fase zitten waarin op eigen benen staan erg risicovol is. De verwachting is dat met deze bijdrages de doelstellingen geborgd worden en de projecten in een volgende fase de bijdrage niet meer nodig hebben.

Actueel

In een schrijven aan de gemeenteraad en de stad informeren burgemeester en wethouders hen nu over het actuele economische krachtenveld in Zwolle en de regio. De bijdragen aan HIP, PSP en logistiek passen bij de inzet van Zwolle op kansrijke ontwikkelingen om de economische toppositie te versterken. Andere belangrijke onderdelen van het Zwolse economische beleid zijn onder meer accountmanagement, gerichte dienstverlening, acquisitie om bedrijven te verleiden zich in Zwolle te vestigen, een dynamisch startersbeleid, actief inzetten op het minimaliseren van kantorenleegstand, het vitaal houden van de Zwolse binnenstad en op een effectief georganiseerde arbeidsmarkt.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button