KabelkrantNieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Zwolse Proeftuin Samenspel in de wijk sluit beter aan bij jeugdhulpvragen van gezinnen

Zwolle – Hulp en steun dichterbij gezinnen en kinderen organiseren, zodat ze sneller en beter geholpen worden. Dit zijn de uitgangspunten van Samenspel in de wijk, een nieuwe werkwijze van de gemeente Zwolle in de wijken West en Zuid. En wel bij het bieden van hulp aan gezinnen en kinderen die vastlopen.

Bijna twee jaar lang hebben de wijkteams samen met partners in de wijk en de gezinnen geleerd en ontwikkeld binnen de Proeftuin Samenspel in de wijk. Samen zijn zij op zoek gegaan naar andere antwoorden op hulpvragen van gezinnen. Dit omdat het een belangrijke kern is van de werkwijze. Het heeft geleid tot meer maatwerk en tot minder doorverwijzingen naar specialistische jeugdhulp. Wat als proef is begonnen gaat de gemeente dit jaar ook uitrollen naar de andere drie wijken van Zwolle.

De werkwijze van Samenspel in de wijk is een andere manier van kijken, denken en doen bij hulpvragen van gezinnen en jeugdigen. Voordat er in oplossingen wordt gedacht, wordt gekeken naar de omgeving van het gezin. En naar belangrijke relaties en wat maakt dat het gaat zoals het gaat. Het Sociaal Wijkteam en de partners gaan vervolgens samen met het gezin aan de slag en doen wat nodig is. Dat betekent ook dat als bepaalde ondersteuning niet werkt, dat dit stopt én dat het gezin zelf regie houdt. Een ouder: “Het gaf ons vertrouwen dat de sociaal werker echt wist wat nodig was om helder te krijgen wat de situatie is.”

Andere werkwijze

Michiel van Willigen, wethouder Jeugd: “Ik heb er alle vertrouwen in dat de werkwijze van Samenspel in de wijk, het anders omgaan met hulpvragen en het breder samenwerken, dé manier is om het verschil te maken. Voor al die gezinnen en kinderen in Zwolle die ondersteuning nodig hebben. Zo bouwen we samen aan sterke gezinnen. Meer samen optrekken en niet meer direct doorverwijzen. Oplossingen dichter bij de gezinnen, thuis, op school en in de wijk. Waarbij specialistische hulp erbij gehaald kan worden als het echt nodig is.

Ouders en kinderen worden zo sneller geholpen en hoeven niet door diverse hulpverleners te worden gezien. Door anders te werken zijn andere oplossingen binnen het gewone, dagelijkse leven geworden. Daar ben ik de wijkteams in West en Zuid, de gezinnen en de betrokken partners in de wijken dankbaar voor. De werkwijze van Samenspel in de wijk wordt de reguliere werkwijze in alle Zwolse wijken.“

Resultaten

De resultaten van de Proeftuin zijn positief. In de eindevaluatie is een beweging te zien van minder specialistische jeugdhulp naar een brede vraagverheldering en meer hulp door het sociaal wijkteam. Door andere vormen van ondersteuning mogelijk te maken is er netto voor zo’n 1 miljoen euro aan specialistische jeugdhulp inzet voorkomen.

Meer weten? Professionals | Gemeente Zwolle (swtzwolle.nl)

Gerelateerde artikelen

Back to top button