Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Zwolse binnenstad klaar voor de toekomst?!

Bijeenkomst zet aan tot actie voor toekomstbestendige binnenstad Het verbeteren van de routes in de binnenstad, het oprichten van een ondernemersfonds en het beschikbaar stellen van panden aan starters, de creatieve industrie en voor tijdelijk gebruik. Deze thema’s zijn belangrijk om de toekomstbestendigheid van het Zwolse stadshart te vergroten. Dit is de uitkomst van de bijeenkomst ‘De Zwolse binnenstad klaar voor de toekomst?!’ die de gemeente Zwolle en ING onlangs organiseerden. Ondernemers, bewoners, eigenaren/beleggers, gemeente en andere belanghebbenden gaan binnenkort samen aan de slag met de drie actiepunten.

Wethouder Filip van As: “De uitkomst van de bijeenkomst onderstreept het belang om gezamenlijk in actie te komen om de Zwolse binnenstad aantrekkelijk te maken en te houden. Zwolle doet het weliswaar op veel fronten goed, maar dat betekent niet dat we achterover kunnen gaan leunen. Ondernemers, eigenaren, bewoners en lokale overheid; we zijn samen aan zet.”

Top 3

Tijdens de bijeenkomst is met meer dan honderd ondernemers, bewoners, beleggers/eigenaren en andere belanghebbenden gebrainstormd over de toekomst van de Zwolse binnenstad. Deze inspanningen hebben gezorgd voor een gezamenlijk besef van welke ontwikkelingen op de binnenstad afkomen en hebben een lijst opgeleverd met meer dan vijftig actiepunten. De deelnemers hebben via stemrondes aangegeven welke acties de hoogste prioriteit hebben. Vervolgens konden de deelnemers kenbaar maken aan welke thema’s zij willen medewerken. Bij elkaar resulteert dit in de drie thema’s: routes, Zwolle-fonds en het beschikbaar stellen van panden. De gemeente neemt het initiatief en organiseert in januari rondom de drie thema’s vervolgsessies waar deelnemers de ideeën verder kunnen uitwerken.

Meer weten?

Mensen die meer willen weten over de vervolgsessies, vragen of suggesties hebben of een bijdrage willen leveren, kunnen een mail sturen naar binnenstad@zwolle.nl.

Ontwikkelingsprogramma Binnenstad

De bijeenkomst ‘De Zwolse binnenstad klaar voor de toekomst?!’ is een actie die voortvloeit uit het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2020. Dit programma geeft een visie op de toekomst van de binnenstad en hoe de gewenste ontwikkeling bereikt kan worden. De ambitie daarbij is om als stad een vaste positie te hebben in de top van Nederlandse binnensteden. Gastvrijheid vormt daarin de rode draad. Voor meer informatie: www.zwolle.nl/binnenstadsprogramma.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button